Dành cho giáo viênTài Liệu

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn Âm nhạc lớp 2 bộ Cánh Diều gồm 15 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Điện Ảnh 24G sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 2 Cánh Diều


Câu 1: Nội dung nào không có trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2?

A. Hát
B. Nhạc cụ
C. Nghe nhạc
D. Lí thuyết âm nhạc

Câu 2: Trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2, thời lượng dạy Hát được quy định là bao nhiêu?

A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 40%

Câu 3: Trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2, thời lượng dạy Nhạc cụ được quy định là bao nhiêu?

A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%

Câu 4: Chủ đề nào không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Quê hương
B. Gia đình
C. Đoàn kết
D. Mùa xuân

Câu 5: Bài hát nào không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Ngày mùa vui
B. Cộc cách tùng cheng
C. Em thương thầy mến cô
D. Lớp chúng ta đoàn kết

Câu 6: Bài hát nào trong SGK có 2 lời?

A. Bắc kim thang
B. Múa vui
C. Tình bạn
D. Chú ếch con

Câu 7: Bài hát trong SGK có âm vực rộng nhất là quãng mấy?

A. Quãng 7
B. Quãng 8
C. Quãng 9
D. Quãng 10

Câu 8: Giáo viên dạy hát theo cách nào dưới đây là phù hợp?

A. Giáo viên cần hát mẫu kết hợp đàn giai điệu
B. Giáo viên chỉ cần hát mẫu
C. Giáo viên chỉ cần đàn giai điệu
D. Giáo viên cho học sinh nghe bài hát nhiều lần

Câu 9: Nhạc cụ nào không được giới thiệu trong SGK Âm nhạc 2?

A. Chuông
B. Song loan
C. Sáo trúc
D. Đàn bầu

Câu 10: Nội dung nhạc cụ chưa sử dụng loại trường độ nào?

A. Nốt đen
B. Nốt móc đơn
C. Nốt đen chấm dôi
D. Dấu lặng đen

Câu 11: Động tác tay, chân nào chưa hướng dẫn cho học sinh lớp 2?

A. Vỗ tay
B. Búng ngón tay
C. Vỗ tay xuống đùi
D. Giậm chân

Câu 12: Bài nghe nhạc nào dưới đây không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Hoa lá mùa xuân
B. Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ
C. Cái bống
D. Cây cầu Luân-đôn

Câu 13: Nghe bài hát Cây cầu Luân-đôn phù hợp với hoạt động nào nhất?

A. Vẽ tranh
B. Chơi trò chơi
C. Đọc nhạc
D. Đóng kịch

Câu 14: Bài đọc nhạc trong SGK chưa sử dụng nốt nào?

A. Pha
B. Son
C. La
D. Si

Câu 15: Dạy đọc nhạc chưa yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động nào?

A. Gõ đệm
B. Chơi trò chơi
C. Đặt lời cho bài đọc nhạc
D. Vận động theo nhạc

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều
  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều
  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều
  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Cánh Diều

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều là đáp án để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thành bài tập trong tập huấn sử dụng SGK mới của Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

Đáp án tập huấn Âm nhạc lớp 2 bộ Cánh Diều gồm 15 câu hỏi lựa chọn phương án A, B, C, D. Giáo viên lựa chọn đáp án đúng nhất tương ứng với từng câu hỏi. Mời các thầy cô tham khảo đáp án mà Điện Ảnh 24G sưu tầm ngay sau đây.

Để tham gia trả lời sau tập huấn các bạn truy cập vào trang https://www.hoc10.com/. Rồi sau đó vào mục Tập huấn chọn Bài kiểm tra tập huấn.

Đáp án trắc nghiệm chương trình tập huấn SGK 2 Cánh Diều


Câu 1: Nội dung nào không có trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2?

A. Hát
B. Nhạc cụ
C. Nghe nhạc
D. Lí thuyết âm nhạc

Câu 2: Trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2, thời lượng dạy Hát được quy định là bao nhiêu?

A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 40%

Câu 3: Trong chương trình môn Âm nhạc lớp 2, thời lượng dạy Nhạc cụ được quy định là bao nhiêu?

A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%

Câu 4: Chủ đề nào không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Quê hương
B. Gia đình
C. Đoàn kết
D. Mùa xuân

Câu 5: Bài hát nào không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Ngày mùa vui
B. Cộc cách tùng cheng
C. Em thương thầy mến cô
D. Lớp chúng ta đoàn kết

Câu 6: Bài hát nào trong SGK có 2 lời?

A. Bắc kim thang
B. Múa vui
C. Tình bạn
D. Chú ếch con

Câu 7: Bài hát trong SGK có âm vực rộng nhất là quãng mấy?

A. Quãng 7
B. Quãng 8
C. Quãng 9
D. Quãng 10

Câu 8: Giáo viên dạy hát theo cách nào dưới đây là phù hợp?

A. Giáo viên cần hát mẫu kết hợp đàn giai điệu
B. Giáo viên chỉ cần hát mẫu
C. Giáo viên chỉ cần đàn giai điệu
D. Giáo viên cho học sinh nghe bài hát nhiều lần

Câu 9: Nhạc cụ nào không được giới thiệu trong SGK Âm nhạc 2?

A. Chuông
B. Song loan
C. Sáo trúc
D. Đàn bầu

Câu 10: Nội dung nhạc cụ chưa sử dụng loại trường độ nào?

A. Nốt đen
B. Nốt móc đơn
C. Nốt đen chấm dôi
D. Dấu lặng đen

Câu 11: Động tác tay, chân nào chưa hướng dẫn cho học sinh lớp 2?

A. Vỗ tay
B. Búng ngón tay
C. Vỗ tay xuống đùi
D. Giậm chân

Câu 12: Bài nghe nhạc nào dưới đây không có trong SGK Âm nhạc 2?

A. Hoa lá mùa xuân
B. Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ
C. Cái bống
D. Cây cầu Luân-đôn

Câu 13: Nghe bài hát Cây cầu Luân-đôn phù hợp với hoạt động nào nhất?

A. Vẽ tranh
B. Chơi trò chơi
C. Đọc nhạc
D. Đóng kịch

Câu 14: Bài đọc nhạc trong SGK chưa sử dụng nốt nào?

A. Pha
B. Son
C. La
D. Si

Câu 15: Dạy đọc nhạc chưa yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động nào?

A. Gõ đệm
B. Chơi trò chơi
C. Đặt lời cho bài đọc nhạc
D. Vận động theo nhạc

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc lớp 2 sách Cánh Diều nhằm phục vụ thầy cô trong quá trình tập huấn sách giáo khoa lớp 2 mới năm học 2021-2022.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều
  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Toán lớp 2 sách Cánh Diều
  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Cánh Diều
  • Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tự nhiên xã hội lớp 2 sách Cánh Diều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button