Học TậpTài Liệu

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.

  • Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Bắc Ninh 2021

Kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2021-2022 dự kiến có khoảng 12.200 chỉ tiêu thi vào khối công lập. Trong đó 3 trường có chi tiêu cao nhất là THPT Thuận Thành 1, THPT Tiên Du 1, THPT Yên Phong 1.

1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh


Phần trắc nghiệm (4,0 điểm)

Mã đề 481

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Mã đề 158

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Mã đề 269

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021


Mã đề 158

Phần trắc nghiệm

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Phần tự luận

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Câu 3

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Ninh 2021 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.

  • Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn Bắc Ninh 2021

Kỳ thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2021-2022 dự kiến có khoảng 12.200 chỉ tiêu thi vào khối công lập. Trong đó 3 trường có chi tiêu cao nhất là THPT Thuận Thành 1, THPT Tiên Du 1, THPT Yên Phong 1.

1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh


Phần trắc nghiệm (4,0 điểm)

Mã đề 481

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Mã đề 158

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Mã đề 269

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Ninh

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021


Mã đề 158

Phần trắc nghiệm

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Phần tự luận

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Câu 3

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Đáp án đề thi vào lớp 10 Toán tỉnh Bắc Ninh 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button