Học TậpTài Liệu

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Giang – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang 2021 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Giang 2021

1. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang


Đáp án mã đề 102

I. Trắc nghiệm

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

2. Đề thi vào 10 môn Toán Bắc Giang 2021


Câu 2 (1,5 điểm).

Để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, nhà máy A xây dựng kế hoạch sản xuất một loại máy thở với số lượng 300 chiếc trong một thời gian đã định. Khi sản xuất thực tế, mỗi ngày nhà máy A sản xuất được nhiều hơn 5 máy thở so với số máy phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế thời gian hoàn thành công việc sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày nhà máy A sản xuất bao nhiêu chiếc máy thở, biết số máy sản xuất trong mỗi ngày là như nhau?

3. Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2021


Trước tình hình dịch bệnh Covid19 đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và an toàn cho các thí sinh dự thi, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang đã rút ngắn thời gian thi từ 3 buổi sang thi tập trung trong 2 buổi sáng ngày 27 và 28 tháng 7.

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2021 Bắc Giang – Sau đây là chi tiết đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bắc Giang 2021 sẽ giúp các bạn học sinh tham khảo đối chiếu kết quả sau khi làm xong bài thi.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Giang 2021

1. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang


Đáp án mã đề 102

I. Trắc nghiệm

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

 Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bắc Giang

2. Đề thi vào 10 môn Toán Bắc Giang 2021


Câu 2 (1,5 điểm).

Để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, nhà máy A xây dựng kế hoạch sản xuất một loại máy thở với số lượng 300 chiếc trong một thời gian đã định. Khi sản xuất thực tế, mỗi ngày nhà máy A sản xuất được nhiều hơn 5 máy thở so với số máy phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế thời gian hoàn thành công việc sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày nhà máy A sản xuất bao nhiêu chiếc máy thở, biết số máy sản xuất trong mỗi ngày là như nhau?

3. Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2021


Trước tình hình dịch bệnh Covid19 đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và an toàn cho các thí sinh dự thi, Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang đã rút ngắn thời gian thi từ 3 buổi sang thi tập trung trong 2 buổi sáng ngày 27 và 28 tháng 7.

Lịch thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button