Học TậpTài Liệu

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bắc Giang năm 2021

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Bắc Giang – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2021 kết thúc. Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Bắc Giang 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Giang 2021

1. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Giang


9. B

10. C

11. D

12. C

13. C

14. B

15. A

16. D

17. C

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. B

25. D

26. C

27. B

28. A

29. B

30. C

31. D

32. A

1. to win the race though she had flu.

2. goes to London leaves me from here.

3. is smaller than yours.

4. being old, he still jogs every morning.

2. Đề thi vào 10 môn Anh Bắc Giang 2021


Đề thi vào 10 môn Anh Bắc Giang 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Bắc Giang 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh 2021 Bắc Giang – Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh tra cứu kết quả bài thi sau khi kỳ thi vào lớp 10 2021 kết thúc. Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh tỉnh Bắc Giang 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bắc Giang 2021

1. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn tiếng Anh tỉnh Bắc Giang


9. B

10. C

11. D

12. C

13. C

14. B

15. A

16. D

17. C

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. B

25. D

26. C

27. B

28. A

29. B

30. C

31. D

32. A

1. to win the race though she had flu.

2. goes to London leaves me from here.

3. is smaller than yours.

4. being old, he still jogs every morning.

2. Đề thi vào 10 môn Anh Bắc Giang 2021


Đề thi vào 10 môn Anh Bắc Giang 2021

Đề thi vào 10 môn Anh Bắc Giang 2021

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Điện Ảnh 24G.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button