Bài dự thiTài Liệu

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 5

Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ IV năm 2021 được thi theo hình thức trắc nghiệm, diễn ra từ ngày 16/5 – 10/7/2021, chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển.

Cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2021 dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước. Được tổ chức với 6 tuần thi, bắt đầu từ 11h ngày 16/05/2021. Vậy mời các bạn cùng tham khảo gợi ý đáp án tuần 5 trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G để có thêm kinh nghiệm trả lời câu hỏi nhé:

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 5

Câu 1. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới làn thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A .Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)

B. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

C. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

D. Viên, thủ đô nước Áo

Câu 2. Pháp gia là một trong những trường phái triết học chủ trương dùng (…) để điều chỉnh hành vi con người và duy trì, ổn định trật tự thể chế xã hội. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu trên.

A. Lập pháp

B. Đạo đức

C. Tư pháp

D. Hình pháp

Câu 3. Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành?

A. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

B. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

C. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

D. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Câu 4. Năm 2016 tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập của Việt Nam là?

A. 1,468 nghìn lao động

B. 2,268 nghìn lao động

C. 1,268 nghìn lao động

D. 1,228 nghìn lao động

Câu 5. Năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong 141 nền kinh tế?

A. 65

B. 60

C.67

D. 70

Câu 6. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ III (năm 1994), ai được bầu là Chủ tịch?

A. Chị Trương Thị Mai

B. Tất cả đều sai

C. Giáo sư Phạm Huy Thông

D. Anh Hồ Đức Việt

Câu 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh, sinh viên căn dặn: “Phải ra sức thi đua dạy tốt, học tốt” Bức thư trên được gửi vào thời gian nào ?

A. 10-1-1967

B. 5-1-1969

C. 10-1-1968

D. 7-1-1966

Câu 8. Quan điểm cho rằng: mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “phức hợp những cảm giác” của cá nhân là quan điểm thể hiện lập trường triết học nào?

A. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

B. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

D. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

Câu 9. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2000-2005 ) đã hiệp thương chọn cử anh, chị nào giữ chức Chủ tịch?

A. Chị Trương Thị Mai

B. Anh Nông Quốc Tuấn

C. Anh Hồ Đức Việt

D. Anh Đào Ngọc Dung

Câu 10. Quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân là?

A. Các phương án nêu ra đều đúng

B. Quyền vào đạo, chuyển đạo và rời đạo

C. Quyền theo hoặc không theo tôn giáo

D Quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật

Câu 11. Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu?

A. Tháng 2-1950 tại Hà Giang

B. Viêt Bắc Tháng 2-1950 tại Việt Bắc

C. Tháng 2-1950 tại Cao Bằng

D. Tháng 2-1950 tại Hà Nội

Câu 12. Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào ngày, tháng, năm nào?

A. 20-9-1977

B. 26-2-1976

C. 20-9-1975

D. 19-3-1975

Câu 13. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?

A. Đồng Nai

B. Long Xuyên

C. An Giang

D. Cao Lãnh

Câu 14. Cao Thắng – thủ lĩnh của khởi nghĩa Hương Khê hy sinh trong trận đánh nào?

A. Trận tấn công đồn Mang Cá (Huế)

B. Trần Nhật Tảo (Long An)

C. Trận Vụ Quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

D. Trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương, Nghệ An)

Câu 15. “Trong xã hội có giai cấp, bất kỳ nhà nước nào cũng là bộ máy trấn áp của giai cấp này đối với giai cấp khác. Điều đó thể hiện ở chỗ, bất kỳ nhà nước nào cũng có quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù,…”. Nội dung trên là một trong những biểu hiện trên thực tế của mối quan hệ giữa 2 phạm trù nào:

A. Bản chất – hiện tượng

B. Tất nhiên – ngẫu nhiên

C. Nguyên nhân – kết quả

D. Nội dung – hình thức

Câu 16. Sai lầm chung của các nhà triết học duy vật trước Mác trong quan niệm về vật chất là gì?

A. Đồng nhất vật chất với những dạng tồn tại cụ thể của vật chất

B. Cho rằng vật chất tồn tại khách quan

C. Đồng nhất vật chất với ý thức

D. Cho rằng vật chất do Chúa sinh ra

Câu 17. Trong cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (788-791) chống chính quyền nhà Đường, nghĩa quân đã giành thắng lợi quyết định ở đâu để giải phóng đất nước?

A. Thành Luy Lâu

B. Thành Cổ Loa

C. Thành Tống Bình

D. Thành Long Biên

Câu 18. “Ba nhất” và “Đại phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất (19611965) ở miền Bắc trong các ngành nào?

A. Ba nhất: Quân đội; Đại phong: Nông nghiệp

B. Ba nhất: Công nghiệp; Đại phong: Thủ công nghiệp

C. Ba nhất: Nông nghiệp; Đại phong: Quân đội

D. Ba nhất: Giáo dục; Đại phong: Nông nghiệp

Câu 19. Theo báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2019 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) GII của Việt Nam năm 2019 đứng thứ bao nhiêu trong tổng số 129 quốc gia – nền kinh tế?

A. 40

B. 42

C. 46

D. 44

Câu 20. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc hoạt động của Mặt trận là gì?

A. Thống nhất

B. Hiệp thương dân chủ

C. Tập trung

D. Tôn trọng ý kiến cá nhân

Câu 21. Những đại biểu tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán thế kỷ XIX là ai?

A. R.Ô Oen

B. Xanh xi mông

C. Tất cả các phương án đều đúng

D. S.Phurie

Câu 22. Chức năng nào là chức năng căn bản hơn của chuyên chính vô sản?

A. Chức năng bạo lực, trấn áp

B. Chức năng đối ngoại

C. Chức năng tổ chức, xây dựng

D. Chức năng đối nội

Câu 23. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Đầu tiên

Câu 24. Trong số các nhà triết học Hy Lạp cổ đại sau đây, nhà triết học nào coi thực thể thế giới là không khí?

A. Anaximen

B. Ămpêđốclo

C. LƯxíp

D. Heraclít

Câu 25. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò gì?

A. Là một thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.

B. Đứng ngoài Mặt trận

C. vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo

D. Là lực lượng lãnh đạo Mặt trận

Câu 26. Ai là người Việt Nam đầu tiên được trao giải Nobel Hòa bình nhưng đã từ chối với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam vào năm 1973?

A. Lê Văn Lương

B. Lê Đức Thọ

C. Lê Duẩn

D. Võ Văn Kiệt

Câu 27. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu?

A. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh

B. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Hải Phòng

C. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thành phố Huế

D. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thủ đô Hà Nội.

Câu 28. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là chiến dịch:

A.. Ta chủ động phản công địch

B. Ta chủ động tiến công địch

C. Ta bị động tiến công địch

D. Ta chủ động phòng ngự địch

Câu 29. Hồ Chí Minh ví việc cầu viện Nhật Bản để giải phóng dân tộc như hành động:

A. Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau

B. Tất cả các phương án

C. Xin Nhật rủ lòng thương

D. Cõng rắn về cắn gà nhà

Câu 30. Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiến lên bước phát triển nhảy vọt?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947

B. Chiến dịch Biên Giới thu đông năm 1950

C. Cuộc chiến đấu trong các đô thị

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 31. Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Budapest, Hungary

C. MatsXCOva, thủ đô Liên xô cũ

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

Câu 32. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào nêu ra?

A. Quốc hội Việt Nam

B. Đảng cộng sản Việt Nam

C. Tất cả các phương án trên đều đúng

D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 33. Trong giai đoạn năm 2016 – 2020, do rất nhiều yếu tố điều kiện gây nên sự khó khăn cho doanh nghiệp, nhà nước đã dành nhiều nguồn lực thực hiện hỗ trợ để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong các phương án dưới đây, ảnh hưởng của vấn đề nào gây thiệt hại lớn nhất?

A. An ninh mạng

B. Thiên tai bão lũ

C. Đại dịch Covid-19

D. Mất mùa do hạn hán

Câu 34. Những cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh và nước nào được Các Mác coi là những cuộc cách mạng có quy mô toàn châu Âu?

A. Hà Lan

B. Pháp

C. Đức

D. Italia

Câu 35. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán giành thắng lợi của nhân dân ta vào năm 938 do ai lãnh đạo?

A. Dương Đình Nghệ

B. Ngô Quyền

C. Khúc Thừa Mỹ

D. Lê Hoàn

Câu 36. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1995

B. Năm 1994

C. Năm 1992

D. Năm 1993

Câu 37. Hiệp ước không phổ biến Vũ khí hạt nhân được viết tắt là gì?

A. PTN

B. TNP

C. NPT

D. TPN

Câu 38. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp đã được Nguyễn Đình Chiểu đưa vào bài văn tế nổi tiếng diễn ra ở đâu?

A. Cần Giờ

B. Cần Đước

C. Cần Giuộc

D. Cần Thơ

Câu 39. Lựa chọn phương án trả lời đúng về khả năng.

A. Khả năng là những gì hiện chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện tương ứng.

B. Khả năng là tiền đề của một cái gì đó

C. Khả năng là điều kiện của một cái gì đó

D. Khả năng đồng nhất với cái ngẫu nhiên

Câu 40. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa là ?

A. Do mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX tư bản chủ nghĩa

B. Do sự áp bức nặng nề của giai cấp tư sản

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp phong kiến

D. Do mâu thuẫn giữa các nhà tư bản với nhau

Câu 41. Theo phép biện chứng duy vật, khái niệm nào dùng để chỉ điểm giới hạn tại đó sự thay đổi về lượng sẽ làm thay đổi về chất?

A. Điểm nút

B. Bước nhảy

C. Độ

D. Cách mạng

Câu 42. Cuộc khởi nghia mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang từ khi có chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng, dẫn đến sự ra đời của đội du kích cùng tên diễn ra ở đâu?

A. Bắc Sơn

B. Pác Bó

C. Võ Nhai

D. Đô Lương

Câu 43. Theo Khổng Tử, người quân tử có ba điều sợ: Sợ bậc đại nhân, sợ lời thánh nhân và sợ điều gì?

A. Sợ mệnh trời

B. Sợ chết

C. Sợ đói

D. Sợ quỷ thần

Câu 44. Ngày 3-3-1951 diễn ra sự kiện tiêu biểu nào thể hiện việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp?

A. Thành lập Hội Quốc dân Việt Nam

B. Thành lập Mặt trận Việt Miên Lào

C. Thành lập Mặt trận Liên Việt

D. Thành lập Mặt trận Việt Minh

Câu 45. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế trong các ngành nào?

A. Nuôi trồng, thủy – hải sản, cây lương thực, du lịch, chăn nuôi

B. Nuôi trồng, thủy hải sản, cây ăn quả, du lịch, sản xuất lượng thực

C. Nuôi trồng thủy – hải sản, cây ăn quả, du lịch, chăn nuôi

D. Nuôi trồng, thủy hải sản, cây lương thực, du lịch, sản xuất phân bón

Câu 46. Vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong 189 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016?

A. 100

B.67

C. 80

D.90

Câu 47. Mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ được gọi là gì?

A. Bước nhảy

B. Không gian

C. Vận động

D. Thời gian

Câu 48. Ngày 4-7-1947, binh đoàn quân dù của Sôvanhắc chỉ huy đổ quân xuống Chợ Đồn, Chợ Mới thuộc tỉnh nào?

A. Tuyên Quang

B. Cao Bằng

C. Bắc Kạn

D. Lạng Sơn

Câu 49. Hai đại diện xuất sắc của của học sinh, sinh viên được bầu vào Ban Chấp hành Xứ Đoàn Thanh niên Bắc kỳ (bao gồm 05 đồng chí) là ai?

A. Nguyễn Văn Trạch, Vũ Xuân Thiều

B. Vũ Xuân Thiều, Dương Nhật Thăng

C. Trần Hải Kế, Vũ Xuân Thiều

D. Trần Hải Kế, Nguyễn Văn Trạch

Câu 50. Vị danh nhân nào trong lịch sử Việt Nam được tôn xưng là “Vạn thế sự biểu” (Người thầy của muôn đời)?

A. Cao Bá Quát

B. Nguyễn Du

C. Khổng Tử

D. Chu Văn An

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 4

Câu 1. Biểu trưng của Hội LHTN Việt Nam là của tác giả nào:

A.. Tác giả Huỳnh Văn Tiếng

B. Tác giả Lưu Hữu Phước

C. Tác giả Thân Văn Huy

D. Tác giả Lê Đàn

Câu 2. Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

C. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

D. Budapest, Hungary

Câu 3. 3 vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống Pháp của cách mạng Việt Nam gồm:

A. Việt Bắc, Thanh – Nghệ – Tĩnh, Liên khu V

B. Liên khu V, Nam Bộ, Thừa Thiên Huế

C. Liên khu III, Liên khu IV, Liên khu V

D. Việt Bắc, Thanh – Nghệ – Tĩnh

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà Lương (542-543)?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

B. Khởi nghĩa Lý Bí

C. Khởi nghĩa Bà Triệu

D. Khởi nghĩa Phùng Hưng

Câu 5. Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của vật chất là gì?

A. Tồn tại khách quan

B. Có cấu trúc nguyên tử

C. Có quảng tính

D. Xác định về mặt khối lượng

Câu 6. Tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi cần thiết?

A. Nguyễn Lương Bằng

B. Hoàng Quốc Việt

C. Hoàng Văn Thụ

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 7. Dựa vào quan điểm triết học Mác – Lênin về quy luật và về cái tất nhiên, ngẫu nhiên để lựa chọn phương án trả lời đúng:

A. Chỉ có cái tất nhiên là tuân tuân theo quy luật

B. Cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên đều tuân theo quy luật

C. Cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên đều không tuân theo quy luật

D. Chỉ có cái ngẫu nhiên là tuân theo quy luật

Câu 8. Triều đại Tây Sơn của Quang Trung Nguyễn Huệ (1788-1802) chính thức ra đời ngay sau sự kiện lịch sử nào?

A. Đánh đuổi 29 vạn quân Thanh, giành lại độc lập dân tộc

B. Tiêu diệt tập đoàn chúa Nguyễn ở Đàng Trong

C. Lật đổ họ Trịnh ở Thăng Long

D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút chống quân Xiêm

Câu 9. Đại hội VI của Đảng đã rút ra mấy bài học cơ bản có ý nghĩa chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ?

A. 6 bài học

B. 4 bài học

C. 5 bài học

D. 3 bài học

Câu 10. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: “… là khái niệm được dùng để chỉ cách thức tổ chức và phương thức thực hiện quyền lực nhà nước”.

A. Hình thức nhà nước

B. Kiểu nhà nước

C. Bản chất nhà nước

D. Đặc trưng nhà nước

Câu 11. Các dân tộc ở Phương Tây ra đời khi nào ?

A.. Trong Chủ nghĩa xã hội

B. Trong chế độ Phong kiến

C. Trong chế độ chiếm hữu nô lệ

D. Trong Chủ nghĩa tư bản

Câu 12. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh nào để chỉ chủ nghĩa tư bản?

A. Con đỉa 2 vòi

B. Con bạch tuộc

C. Con rồng tre

D. Con voi

Câu 13. “Quỹ tín dụng sinh viên” được Chính phủ ra quyết định thành lập vào năm nào ?

A. 1985

B. 1992

C. 1997

D. 1993

Câu 14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05-3-1962 ở đâu?

A. Thái Nguyên

B. Tuyên Quang

C. Hà Nội

D. Vĩnh Phúc

Câu 15. Giai cấp nào đại diện cho dân tộc ?

A. Giai cấp đông đảo nhất trong quốc gia

B. Giai cấp thống trị trong quốc gia

C. Giai cấp tư sản

D. Giai cấp công nhân

Câu 16. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội (VIETTEL) đã tiến hành đầu tư ra thị trường nước ngoài tại bao nhiêu quốc gia?

A. 11 quốc gia

B. 9 quốc gia

C. 5 quốc gia

D. 15 quốc gia

Câu 17. Việc phân chia ý thức xã hội thành ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận là dựa trên tiêu chí nào dưới đây ?

A. Dựa vào lĩnh vực phản ánh tồn tại xã hội

B. Dựa vào nội dung phản ánh tồn tại xã hội

C. Dựa vào trình độ phản ánh của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội

D. Dựa vào tính chất của ý thức xã hội

Câu 18. Bác viết: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được trích từ tác phẩm nào của Người ?

A. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

B. Di chúc

C. sửa đổi lối làm việc

D. Dân vận

Câu 19. Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào ?

A.. Hội nghị họp tháng 5-1941

B.Hội nghị họp tháng 10-1930

C. Hội nghị họp tháng 11-1939

D. Hội nghị họp tháng 11-1940

Câu 20. Loại hình kiến trúc nào được coi là tiêu biểu của văn hóa Chămpa?

A. Tháp Chăm Thành lũy Chăm

B. Thành lũy Chăm

C. Cung điện Chăm

D. Lâu đài Chăm

Câu 21. Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907-9-2-2017) được tổ chức tại tỉnh nào?

A. Nam Định

B. Thái Bình.

C. Ninh Bình

D. Hưng Yên

Câu 22. Đối với Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

A. Tinh thần hiếu học

B. Quản lý xã hội bằng pháp luật

C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

D. Quản lý xã hội bằng đạo đức

Câu 23. Ông là một nhà văn cách mạng, người con của tỉnh An Giang và là tác giả của truyện ngắn “Chiếc lược ngà”?

A. Nguyễn Minh Châu

B. Nguyễn Quang Sáng

C. Hồ Biểu Chánh

D. Đoàn Giỏi

Câu 24. Năm 2019, có 32 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD chiếm bao nhiêu phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu?

A. 92,7%

B. 92,9%

C. 92%

D. 92,5%

Câu 25. Người đã nêu tư tưởng: “Trình độ giải phóng phụ nữ là thước đo trình độ giải phóng xã hội nói chung”?

A. Xanh Ximăng

B. Rôbớt ôoen

C. Grắccơ Babớp

D. Sáclơ Phuriê

Câu 26. Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP năm 2020 là bao nhiêu phần trăm?

A. 16%

B. 16,7%

C. 17%

D. 18.8 %

Câu 27. Nội dung tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới?

A. Nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo

B. Tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn

C. Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

D. Tâm trong, trí sáng, khát vọng xanh.

Câu 28. Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào năm nào?

A. 1936

B. 1930

C. 1938

D. 1931

Câu 29. Câu nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa” là của ai ?

A. C.Mác

B. Hồ Chí Minh

C. Ph.ắngghen

D. V.I.Lênin

Câu 30. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc dùng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân tại tỉnh nào?

A. Bà Rịa – Vũng Tàu

B. Ninh Thuận

C. Bình Thuận

D. Đà Nẵng

Câu 31. Kinh đô Vạn Xuân thời Lý Nam Đế, nay thuộc địa phương nào?

A. Hà Nội

B. Ninh Bình

C. Thanh Hóa

D. Phú Thọ

Câu 32. Ai là Tổng thư ký của Trung ương Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam khóa II?

A.. Đ/c Nguyễn Văn Huê

B. Đ/c Nguyễn Quang

C. Đ/c Nguyễn Lam

D. Đ/c Lê Hùng Lâm

Câu 33. Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đúc kết nên mấy truyền thống vẻ vang?

A. 6 truyền thống

B. 4 truyền thống

C. 3 truyền thống

D. 5 truyền thống

Câu 34. Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ kính yêu từ tháng năm nào?

A. Tháng 2-1970

B. Tháng 12-1976

C. Tháng 9-1969

D. Đầu năm 1970

Câu 35. Quê hương của anh Trần Văn Ơn?

A.. Xã Phước Lộc, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

B. Xã Phước Kiềng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

C. Xã Phước Thạnh, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

D. Xã Phước Long, huyện Bình Đức, tỉnh Bến Tre

Câu 36. Ông là kỹ sư bản xứ đầu tiên của Việt Nam, là nhà trí thức yêu nước nổi tiếng của Bạc Liêu, người đã chế tạo chiếc đồng hồ mặt trời được xây bằng gạch đầu thế kỉ XX. Ông là ai?

A. Hồ Vĩnh Nam

B. Cao Triều Phát

C. Lưu Văn Lang

D. Lê Văn Lang

Câu 37. Điền phương án đúng vào chỗ trống trong câu sau: “(…) là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó”.

A. Tri thức

B. Ý thức

C. Thế giới quan

D. Phương pháp luận

Câu 38. Bình quân hàng năm cả nước trồng được bao nhiêu hecta rừng tập trung?

A. 479,9 nghìn Ha

B. 379,9 nghìn Ha

C. 179,9 nghìn Ha

D. 279,9 nghìn Ha

Câu 39. Cuộc khởi nghĩa do Mai Thúc Loan lãnh đạo (713-722) chống ách đô hộ nào?

A. Nhà Tùy

B. Nhà Tấn

C. Nhà Ngô

D. Nhà Đường

Câu 40. Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của mọi dạng vật chất là gì?

A. tồn tại khách quan

B. Có cấu trúc nguyên tử

C. Lệ thuộc vào cảm giác

D. Có khối lượng

Câu 41. Nhà sư nào ở Ninh Bình nổi tiếng tài danh dưới triều Lý – người được phong làm Quốc sư đã sáng lập ra khu chùa cổ Bái Đính?

A. Nhà sư Pháp Loa

B. Nhà sư Vạn Hạnh

C. Nhà sư Nguyễn Minh Không

D. Nhà sư Lý Khánh Vân

Câu 42. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới lần thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A. viên, thủ đô nước Áo

B. MatsXCOva, thủ đô Liên xô cũ

C. Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

Câu 43. Số lượng khách du lịch quốc tế năm 2019 đạt bao nhiều triệu lượt khách?

A.28 triệu

B. 10 triệu

C. 20 triệu

D. 18 triệu

Câu 44. Học thuyết nguyên tử của Đêmôcrít là thành quả vĩ đại của tư tưởng nào trong triết học Hy Lạp cổ đại ?

A. siêu hình

B. Tôn giáo

C. Duy vật

D. Duy tâm

Câu 45. Cảm giác, tri giác, biểu tượng là những hình thức của giai đoạn nhận thức nào?

A. Nhận thức cảm tính

B. Nhận thức lý tính

C. Nhận thức khoa học

D. Nhận thức thông thường

Câu 46. Những cá nhân kiệt xuất do phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân tạo nên, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân được gọi là gì ?

A. Vĩ nhân

B. Danh nhân văn hóa

C. Lãnh tụ

D. Anh hùng giải phóng dân tộc

Câu 47. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam ?

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C. An Nam cộng sản Đảng

D. Đông Dương cộng sản Đảng

Câu 48. Lực lượng nào vừa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận?

A. Quần chúng nhân dân

B. Các tổ chức chính trị xã hội

C. Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 49. Điền vào chỗ trống : Platon đã xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh đầu tiên của chủ nghĩa duy tâm”…”

A. Chủ quan

B. Khách quan.

C. Biện chứng

D. Siêu hình

Câu 50. Hiện nay tôn giáo nào ở Việt Nam có số lượng tín đồ đông nhất?

A. Phật giáo

B. Công giáo

C. Tin lành.

D. Hồi giáo

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 3

Câu 1. Năm 1961, Ban cán sự sinh viên học sinh Sài Gòn đã thành lập một đội quân dũng cảm do anh Lê Hồng Tư và Hà Văn Hiền lãnh đạo, ngay trận ra quân đầu tiên, đội đã lập được thành tích là tiêu diệt tên William Thomas – chuyên viên cao cấp không quân Mỹ. Đó là đội quân nào?

A. Lực lượng thanh niên xung phong

B. Đội vũ trang quyết tử.

C. Đội Bát Sắt

D. Đội quân Cảm tử

Câu 2. Năm 2016, có bao nhiêu mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD?

A. 30 mặt hàng

B. 23 mặt hàng

C. 25 mặt hàng

D. 28 mặt hàng

Câu 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?

A. 4 văn kiện

B. 5 văn kiện

C. 3 văn kiên

D. 6 văn kiện

Câu 4. Câu nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Nguyễn Đức Thọ

D. Lê Duẩn

Câu 5. Câu nói: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” được trích từ tác phẩm nào?

A. Đạo đức cách mạng

B. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

C. Sửa đổi lề lối làm việc

D. Đường Cách mệnh

Câu 6. Khi đất nước sạch bóng quân thù, ông đã lập ra dòng thiền Việt Nam – thiền phái Trúc Lâm Yên Tử để giáo huấn con người, không để họ lạc vào đường ác, dạy dân chúng khắp các thôn quê thực hành những điều thiện. Ông là ai?

A. Lê Thánh Tông

B. Trần Thái Tông

C. Trần Nhân Tông

D. Lý Thánh Tông

Câu 7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có cái gì ?

A. Con người có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

B. Con người Con người có tài năng.

C. Con người có đạo đức.

D. Con người xã hội chủ nghĩa

Câu 8. Ai là tác giả – người khởi xướng “Phong trào thanh niên tình nguyện” ?

A. Trịnh Ngọc Trình

B. Nguyễn Phú Bình

C. Phạm Phương Thảo

D. Lê Mã Lương

Câu 9. Bác Sĩ, Anh hùng dân tộc đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam là ai?

A. Hoàng Bình Quân

B. Nguyễn Phước Lộc

C. Hà Quang Dự

D. Phạm Ngọc Thạch

Câu 10. Cương lĩnh ruộng đất của Đảng được thông qua tại hội nghị TW nào?

A.. Hội nghị TƯ IV khoá III

B.Hội nghị TƯ V khoá II

C. Hội nghị TƯ VII khoá III

D. Hội nghị TỬ VI khoá III

Câu 11. Theo Các Mác, ai là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm?

A. R.Đècácto

B. F.Bêcơn

C. G.Lốcơ

D. T.Hốpxo

Câu 12. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tiến bộ xã hội là gì?

A. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

B. Trình độ giải phóng phụ nữ

C. Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật

D. Trình độ dân trí và mức sống

Câu 13. Năm 1973, Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới được tổ chức tại thủ đô Béc-lin với khẩu hiệu “Đoàn kết với Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết” là Đại hội lần thứ mấy?

A. XII

В. X

C. IX

D. XI

Câu 14. Để xây dựng thành công CNXHKH, C. Mác và Ph. Ăngghen phải đứng trên lập trường của giai cấp (tầng lớp) nào?

A. Tư sản

B. Công nhân

C. Tiểu tư sản

D. Nông dân

Câu 15. Hiện nay ai giữ chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương?

A. Đại tướng Ngô Xuân Lịch

B. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

C. Đại tướng Phùng Quang Thanh

D. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Câu 16. Quan điểm của Hồ Chí Minh là: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không cũng là bạn … của thực dân và phong kiến.”

A. chí cốt

B. thường tình

C. đồng minh

D. thân thiết

Câu 17. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh bắt đầu từ năm nào?

A. 1994

B. 1997

C. 1996

D. 1995

Câu 18. Trước 1986 đường lối chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng từ mô hình CNH truyền thống của Liên Xô đó là phát triển ngành công nghiệp nào?

A. Phát triển thủ công nghiệp

B. Phát triển công nghiệp nặng

C. Phát triển công nghiệp nặng song song phát triển công nghiệp nhẹ

D. Phát triển công nghiệp nhẹ

Câu 19. Trong những nội dung dưới đây, nội dung nào không phải là sự thể hiện trình độ của lực lượng sản xuất ?

A. Trình độ tổ chức lao động xã hội

B. Trình độ của công cụ lao động

C. Trình độ phân công lao động xã hội

D. Trình độ bóc lột của giai cấp thống trị

Câu 20. Chủ trương đa dạng hóa và đa phương hóa kinh tế đối ngoại được đề ra ở đại hội Đảng lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ VIII

B. Đại hội lần thứ V

C. Đại hội lần thứ VII

D. Đại hội lần thứ VI và VII

Câu 21. Vào mùa hè năm 1949, lần đầu tiên Hội nghị cán bộ học sinh, sinh viên được triệu tập tại địa điểm nào?

A. Chiến khu Việt Bắc

B. Hang Pắc Bó

C. Chiến khu Atk Thái Nguyên

D. Chiến khu Tân Trào

Câu 22. Tác phẩm “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ Chí Minh là của nhà thơ nào?

A.. Chế Lan Viên

B. Xuân Diệu

C. Huy Cận

D. Tố Hữu

Câu 23. Tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 81,4%

B. 81,6%

C. 81%

D. 81,2%

Câu 24. Quân Tây Sơn đã đánh tan 5 vạn quân xâm lược nào để bảo vệ vùng lãnh thổ phía Nam nước ta vào năm 1784-1785?

A. Quân Thanh

B. Quân Xiêm

C. Quân Pháp

D. Quân Minh

Câu 25. Tiêu chí của gia đình văn hoá ở nước ta hiện nay là: (chọn câu đúng và đủ nhất):

A. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng

B. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,

C. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, bền vững

D. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Câu 26. Một trong số những trường phái triết học ở Ấn Độ cổ đại là trường phái triết học Yoga, “Yoga” có nghĩa là gi?

A. Phân tán

B. Liên kết

C. Chia sẻ

D. Luyện tập

Câu 27. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác-Lênin là ?

A. Để sống với nhau có tình có nghĩa

B. Đọc sách về Mác và về Lênin

C. Học thuộc các luận điểm lý luận

D. Để chứng tỏ trình độ lý luận

Câu 28. Hạn chế cơ bản của CNXH không tưởng là:

A. Chưa chỉ ra được tính chất của cách mạng XHCN

B. Chưa chỉ ra được mâu thuẫn của CNTB

C. Chưa chỉ ra được nguồn gốc của giá trị thặng dư

D. Chưa chỉ ra quy luật của quá trình cách mạng từ CNTB lên CNXH và CNCS

Câu 29. Đây là trường phái triết học chính trị lớn nhất trong truyền thống triết học Trung Quốc, chủ trương pháp trị. Hãy cho biết tên của trường phái triết học đó?

A.. Mặc gia

B. Đạo gia

C. Nho gia

D. Pháp gia

Câu 30. “Phép Theo Ph.Ăngghen, vấn đề cơ bản của triết học là:

A. tồn tại

B. mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại

C. tư duy

D. tư duy và tồn tại

Câu 31. Huyện đảo Trường Sa hiện nay thuộc tỉnh?

A. Khánh Hòa

B. Bà Rịa-Vũng Tàu

C. Phú Yên

D. Đồng Nai

Câu 32. Tổ chức chính trị nào ra đời ngày 14-7-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu là Trung Kỳ?

A. Thanh niên cao vọng đảng

B. Việt Nam Quốc dân đảng

C. Tân Việt Cách mạng đảng

D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Câu 33. Năm 1592, quân Lê – Trịnh tiến công vào Thăng Long đánh đuổi nhà Mạc đã kết thúc cục diện chính trị nào trong lịch sử nước ta hồi thế kỷ XVI?

A. Phân liệt Đàng Trong – Đàng Ngoài

B. Loạn 12 sứ quân

C. Trịnh – Nguyễn phân tranh

D. Chiến tranh Nam – Bắc triều

Câu 34. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2019 đạt bao nhiêu tỉ USD?

A. 520 tỉ USD

B. 517 tỉ USD

C. 522 tỉ USD

D. 515 tỉ USD

Câu 35. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, nếu tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận là bất di bất dịch thì sẽ mắc vào căn bệnh gì dưới đây?

A. Bệnh giáo điều

B. Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa

C. Bệnh tả khuynh nóng vội

D. Bệnh thành tích

Câu 36. Đại hội XII của Đảng đã tiến hành tổng kết bao nhiêu năm đổi mới?

A. 30

B. 20

C. 10

D. 40

Câu 37. “Không thành công cũng thành nhân” là chủ trương của tổ chức chính trị nào?

A. Tân Việt Cách mạng đảng

B. Thanh niên cao vọng đảng

C. Việt Nam Quốc dân đảng

D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Câu 38. Tổng vốn FDI đăng kí giai đoạn 2016 – 2020 đạt bao nhiêu tỉ USD?

A. 167,8 tỉ USD

B. 167 tỉ USD

C. 170,8 tỉ USD

D. 170 tỉ USD

Câu 39. Đối với triết học Trung Quốc, tư tưởng nào của Dương Chu được xem là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng về con người?

A. Vô thần

B. Vị ngã

C. Vô ngã

D. Vô vi

Câu 40. Mác và Ph. Ăngghen xuất thân từ lập trường của giai cấp (tầng lớp) nào trong xã hội lúc đó?

A. Tiểu tư sản.

B. Công nhân

C. Nông dân

D. Tư sản

Câu 41. Phong trào C-K-T được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Công nghiệp nhẹ phát động tháng 1 năm 1992 trong thanh niên công nhân là phong trào gì ?

A. Công nghệ – Kỹ thuật – Tiến bộ

B. Công nghệ – kinh tế – thời gian

C. Chất lượng – khoa học – tiết kiệm

D. Chất lượng tốt – kiểu dáng tốt – tiết kiệm

Câu 42. Trong số các anh hùng trẻ tuổi sau đây, ai là người đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai?

A. Tô Vĩnh Diện

B. La Văn Cầu

C. Phan Đình Giót

D. Bế Văn Đàn

Câu 43. Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã tấn công ra Bắc, nêu cao khẩu hiệu nào?

A. Phù Lê diệt Trịnh

B. Tiêu diệt quân Lê – Trịnh

C. Đánh đuổi quân Thanh

D. Ủng hộ Hoàng tôn Dương

Câu 44. Đang làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, người đã trực tiếp bắn rơi pháo đài bay B52 của Mỹ, anh là ai?

A. Dương Nhật Thăng

B. Vũ Xuân Thiều

C. Trần Văn Tư

D. Tạ Thị Hiền

Câu 45. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?

A. 1920

B. 1924

C. 1921

D. 1922

Câu 46. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đạt bao nhiêu triệu tỉ đồng?

A. 9,2 triệu tỉ đồng

B. 9 triệu tỉ đồng

C. 9,4 triệu tỉ đồng

D. 9,6 triệu tỉ đồng

Câu 47. Tác phẩm nào của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh, trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, được dịch ra 36 thứ tiếng?

A. Một đời người, một rừng cây

B. Đi tới những chân trời

C. Việt Nam quê hương tôi

D. Tự nguyện

Câu 48. Qui luật từ “Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển ?

A. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển

B. Động lực của sự vận động và phát triển

C. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển

D. Cách thức của sự vận động và phát triển

Câu 49. Theo Khổng Tử, điều nào là cái gốc đạo đức của con người, là đạo làm người?

A. Nhân

B. Trí

C. Dũng

D. Tín

Câu 50. “Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Câu trích trên tại Văn kiện Đại hội nào của Đảng?

A. Đại hội VII

B. Đại hội IX

C. Đại hội VIII

D. Đại hội VI

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 2

Câu 1. Là một sinh viên yêu nước bị sát hại ngay sau khi từ Mỹ về đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2-7-1972, là biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên miền Nam Việt Nam những năm 1970. Anh là ai ?

A. Lê Văn Nuôi

B. Nguyễn Thái Bình

C. Huỳnh Tấn Mẫm

D. Quách Trị Trang

Câu 2. Trong chiến dịch Việc Bắc thu đông năm 1947, du kích đồn Pháp và là trận đầu tiên quân Pháp bị diệt trong công sự. Đó là đồn nào?

A. Đồn Ngân Sơn

B. Đồn Phủ Thông

C. Đồn Chợ Đồn

D. Đồn Chợ Mới

Câu 3. Cuộc hành quân của địch mang tên “Quang Trung 4 nhằm đánh vào mục tiêu nào?

A. Biên giới Việt Nam – Lào

B. Vùng ba biên giới (Tây Nguyên)

C. Biên giới Việt Nam – Thái Lan

D. Biên giới Việt Nam – Campuchia

Câu 4. Người học sinh nào đã hy sinh anh dũng trong cuộc biểu tình ngày 09 tháng 01 năm 1950 chống thực dân Pháp xâm lược và bù nhìn tay sai ?

A. Nguyễn Thái Bình

B. Lý Tự Trọng

C. Trần Văn Ơn

D. Võ Thị Sáu

Câu 5. Nền tảng vật chất – kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế – xã hội là:

A. Cơ sở hạ tầng

B. Lực lượng sản xuất

C. Quan hệ sản xuất

D. Kiến trúc thượng tầng

Câu 6. Từ năm 1931 đến năm 1941, Đoàn ta đã qua bao nhiêu lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng ?

A. Ba lần

B. Một lần

C. Bốn lần

D. Hai lần

Câu 7. Tàu Thanh niên Đông – Nam Á là chương trình được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước ASEAN với thanh niên của đất nước nào?

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc

C. Hàn Quốc

D. Triều Tiên

Câu 8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức vào thời gian nào ?

A.. Từ ngày 07 đến 09-01-2013

B. Từ ngày 14 đến 16-02-2013

C. Từ ngày 29 đến 31-12-2013

D. Từ ngày 27 đến 29-12-2013

Câu 9. Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước (…)”.

A. Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

B. Xã hội chủ nghĩa

C. Công nghiệp

D Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

Câu 11. Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới triều Trần chống quân xâm lược nào?

A. Mông Nguyên

B. Tống

C. Nam Hán

D. Minh

Câu 12. Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, các tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện đã tiến hành bao nhiêu phiên họp để thảo luận, thông qua Đề cương và các dự thảo văn kiện?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 10

Câu 13. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, mâu thuẫn. được tạo thành từ:

A. Những mặt khác nhau về chất.

B. Những mặt khác nhau về khuynh hướng phát triển.

C. Những mặt khác nhau về lượng.

D. Những mặt đối lập

Câu 14. Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, (…) cho người ta bắt chước”

A. Mình phải làm mẫu

B. Mình phải làm mực thước

C. Đảng phải làm đúng

D. Người ta phải làm chuẩn mực

Câu 15. Đề cương và các dự thảo văn kiện được Bộ Chính trị trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương tại các Hội nghị Trung ương nào?

A. 10, 11, 14 và 15

B. 8, 9, 14 và 15

C. 9, 10, 14 và 15

D. 11, 12, 13 và 15

Câu 16. Con sông này được coi là linh thiêng nhất của Ấn Độ. Nó bắt nguồn từ dãy Himalaya, theo người Ấn Độ, con sông này là con sông ở trên trời. Tên của dòng sông là gì?

A. Sông Brahmapputra

B. Sông Ấn

C. Sông Indus

D. Sông Hằng

Câu 17. Lạm phát bình quân giai đoạn 2016 – 2020 giảm mạnh so với giai đoạn 2011 – 2015 là đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 5,3%

B. 5,5%

C. 5,15%

D. 5,25%

Câu 18. Thể hiện chính sách khuyến nông, vua Lê Đại Hành đã trực tiếp tiến hành nghi lễ nào sau đây?

A. Tổ chức lễ tế cờ

B. cày ruộng tịch điền

C. Ban hành chế độ quân điền

D. Tuyên thệ ở đền Đồng Cổ

Câu 19. Tại Đại hội nào đã lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam?

A Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ I (2-1950)

B Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 3 (1962)

C Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 6 (1998)

D Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 5 (1993)

Câu 20. Trong các đáp án sau đây, đáp án nào KHÔNG PHẢI là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 và những năm tiếp theo?

A. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

B. Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

D. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa

Câu 21. Hoạt động nổi bật của nghĩa quân Ba Đình trong phong trào Cần vương là?

A. Chế tạo được nhiều vũ khí có tính sát thương cao

B. Tích lũy được nhiều lương thảo, kháng chiến lâu dài

C Xây dựng được công sự kiên cố, có cấu trúc độc đáo

D. Đánh Pháp dựa vào địa hình lau sậy

Câu 22. Quan điểm coi vật chất là những chất đầu tiên tự có như: nước, không khí, ngũ hành (kim – mộc – thủy – hỏa – thổ), nguyên tử… là quan điểm của:

A. Chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại

B. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

C. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

D. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

Câu 23. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng hiện nay được thông qua tại đại hội nào?

A. Đại hội VIII

B. Đại hội IX

C. Đại hội VI

D. Đại hội VI

Câu 24. Lực lượng nào được coi là chủ thể của tiến trình lịch sử?

A.. Người giàu có

B. Quần chúng nhân dân

C. Các lãnh tụ

D. Các vĩ nhân, anh hùng.

Câu 25. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là mâu thuẫn gì?

A. Mâu thuẫn bản chất

B. Mâu thuẫn cơ bản

C. Mâu thuẫn thứ yếu

D. Mâu thuẫn chủ yếu

Câu 26. Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới có số lượng đại biểu Việt Nam đông nhất (300 đại biểu trong nước và hơn 200 đại biểu đang học tập và công tác ở nước ngoài) là đại hội lần thứ mấy?

A. XI

B. XIII

C. X

D. XII

Câu 27. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gi?

A. Giáo dục thái độ lao động, tri thức văn hóa

B. Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ

C. Giáo dục tri thức văn hóa, tư tưởng chính trị

D. Giáo dục tư tưởng chính trị, thái độ lao động

Câu 28. Khái niệm nào dùng để chỉ học thuyết về những mối liên hệ, về sự vận động và phát triển ?

A. siêu hình

B. Phép biện chứng

C. Phép siêu hình

D. Biện chứng

Câu 29. Ngày 22-12-1972, Mỹ đã ném bom B-52 vào một công trình bệnh viện ở Hà Nội, đó là?

A. Bệnh viện Việt Đức

B. Bệnh viện Bạch Mai

C. Bệnh viện Đống Đa

D. Bệnh viện Thanh Nhàn

Câu 30. Di sản tư liệu đầu tiên của nước ta được UNECO công nhận là di sản nào?

A. Bia Đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

B. Mộc bản triều Nguyễn

C. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

D. Châu bản triều Nguyễn

Câu 31. Khẩu hiệu: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại! ” là của ai ?

A. Hồ Chí Minh

B. V.Lênin

C. Tôn Trung Sơn

D. C. Mác

Câu 32. Câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí có mạnh thì nước mới thịnh”, câu nói đó của ai ?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C. Lệ Nhân Tông

D. Thân Nhân Trung

Câu 33. Hãy cho biết địa điểm cuộc mít tinh tiễn Bác sang Pháp vào giữa năm 1946, trong đó có nhiều học sinh các trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội tham dự ?

A. Sân Việt Nam học xá của sinh viên ( Bach Mai) Hà Nội

B. Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội

C. Nhà hát Lớn, Hà Nội

D. Trường Đại học Y Khoa Hà Nội

Câu 34. Những mặt cơ bản hợp thành một phương thức sản xuất là:

A. Công cụ sản xuất và phương tiện sản xuất.

B. Quan hệ sản xuất và tư liệu sản xuất.

C. Tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất.

D. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Câu 35. Câu “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên” là của ai ?

A. Các Mác

B. V.Lênin

C. Ph.Ăng ghen

D. C.Mác và Ph.Ăng ghen

Câu 36. Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là (…)”

A. Người lao động

B. Nhân dân ta

C. Công, nông, binh

D. Các chiến sĩ

Câu 37. Chỉ số tiêu dùng (CPI) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 3,17%

B. 3,14%

C. 3,15%

D. 3,16%

Câu 38. Ông là nhà triết học duy tâm tiêu biểu của Triết học cổ điển Đức, học thuyết của ông là một trong những tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời chủ nghĩa Mác. Ông là ai ?

A. Đ. Ricácđô (1772 – 1823).

B. A.Xmít (1723 – 1790)

C. G.V.P.Hêghen (1770 – 1831)

D. L.Phoiơbắc (1804 – 1872)

Câu 39. Bài hát truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam do ai sáng tác ?

A. Nhạc sĩ Vũ Hoàng

B. Nhạc sĩ Quốc An

C. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

D. Nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến

Câu 40. Địa danh được coi là điểm tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử trên đường Hồ Chí Minh trên biển?

A. Lăng Cô

B. Vũng Áng

C. Vũng Tàu

D. Vũng Rô

Câu 41. Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường Giáo dục thân thiện lành mạnh” đã được Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào ?

A. 2008 – 2013

B. 2003 – 2008

C. 1998 – 2003

D. 2013 – 2018

Câu 42. Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới thành lập (tháng 2-1930) có bao nhiêu đảng viên?

A. 565

B. 665

C. 765

D. 465

Câu 43. GDP trong kinh tế được hiểu là:

A. Tổng sản phẩm trong nước và ngoài nước

B. Tổng sản phẩm trong nước trừ đi tổng sản phẩm ngoài nước

C. Tổng sản phẩm trong nước

D. Tổng sản phẩm ngoài nước

Câu 44. Bà từng giữ chức Phó chủ tịch nước đồng thời là người phụ nữ duy nhất đặt bút kí vào Hiệp định Paris (1973). Bà là ai?

A. Nguyễn Thị Định

B. Trương Mỹ Hoa

C. Nguyễn Thị Bình

D. Cù Thị Hậu

Câu 45. Ông là nhà triết học duy vật tiêu biểu của Triết học cổ điển Đức, học thuyết của ông là một trong những tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời chủ nghĩa Mác. Ông là ai ?

A. Đ. Ricácđô (1772 – 1823).

B. G.V.Ph.Hêghen (1770 – 1831)

C. L.Phoiơbắc (1804 – 1872)

D. A.Xmít (1723 – 1790)

Câu 46. Thời đại ngày nay tồn tại mấy mâu thuẫn cơ bản?

A. Bốn

B. Năm

C. Ba

D. Hai

Câu 47. Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là:

A. Nhã nhạc cung đình Huế

B. Dân ca quan họ

C. Cồng chiêng Tây Nguyên

D. Cải lương Nam Bộ

Câu 48. Những cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh và nước nào được Các Mác coi là những cuộc cách mạng có quy mô toàn châu Âu?

A. Đức

B. Pháp

C. Italia

D. Hà Lan

Câu 49. Cuối thời nhà Đinh, ai là người lấy áo long bào khoác lên người Lê Hoàn và suy tôn ông lên làm vua ?

A. Phạm Cự Lượng

B. Nguyễn Bặc

C. Thái hậu họ Dương

D. Đinh Điền

Câu 50. Tác phẩm “Việt Nam yêu cầu ca” được Nguyễn Ái Quốc viết năm 1919 có bao nhiêu điều ?

A. 8

B. 7

C. 9

D. 10

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 1

Câu 1: Ai cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một nước?

A. Hồ Chí Minh

B. V.I Lênin

C. Các Mác

D. Mao Trạch Đông

Câu 2: Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa vào năm nào, ở đâu?

A. Năm 1920, tại Luân Đôn

B. Năm 1921, tại Mát-cơ-va

C. Năm 1920, tại Quảng Châu

D. Năm 1921, tại Paris

Câu 3: Việt Nam chính thức thoát khỏi nhóm các quốc gia nước nghèo nhất trên thế giới và gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm nào?

A. 2008

B. 2009

C. 2010

D. 2011

Câu 4: Khái niệm nào dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật?

A. Bản chất

B. Lượng

C. Chất

D. Nội dung

Câu 5: Hình thức cao nhất của biểu tượng là gì?

A. Suy luận

B. Sự tưởng tượng

C. Sự khái quát hóa

D. Sự suy luận

Câu 6: Có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệ kì đại hội XIII của Đảng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 7: Chiến thắng Ấp Bắc, Mỹ Tho diễn ra vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 17 – 1 – 1960

B. Ngày 20 – 1 – 1963

C. Ngày 2 – 1 – 1963

D. Ngày 18 – 1 – 1960

Câu 8: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra mục tiêu tiêu năng lượng tính trên bình quân của Việt Nam trong 5 năm là gì?

A. Giảm 2 – 3%

B. Giảm 2 – 2,5%

C. Giảm 3 – 4%

D. Giảm 1 – 1,5%

Câu 9: Bức thư cuối cùng của chủ tịch Hồ CHí Minh gửi Tổng Thống Mỹ được viết vào năm nào?

A. 1968

B. 1969

C. 1967

D. 1970

Câu 10: Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một gia đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là gì

A. Mẫu thuẫn bên ngoài

B. Mẫu thuẫn chủ yếu

C. Mẫu thuẫn bên trong

D. Mẫu thuẫn thư yếu

Câu 11: Các nước nào dưới đây là thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

A. 12 nước (Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, Hungary, Anh, Áo, Italia, Thái Lan, Singapore, Australia

B. 6 nước (Úc, Pháp, Bỉ, Hà Lan)

C. 9 nước (Mĩ, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Thái Lan, Malaisia

D. 5 nước (Pháp, Đan Mạch, Nga, Mĩ, Pháp)

Câu 12: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan là câu nói của nhà triết học nào?

A. C.Mác – Ph.Ăngghen

B. Ph.Ăngghen

C. V.I Lênin

D. C. Mác

Câu 13: Trường Đại học nào khởi xướng phong trào “Tam bất kỳ” tên ban đầu của phong trào “Ba sẵn sàng”

A. Trường Đại học Y Khoa Hà Nội

B. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

C. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

D. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Câu 14: Tại sao sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888) phong trào Cần Vương vẫn tiếp tục

A. Phong trào có các lãnh đạo khác thay thế

B. Cần Vương chỉ là danh nghĩa, tính chất yêu nước chống Pháp là chủ yếu

C. Vua Đồng Khánh lên ngôi, tiếp tục lãnh đạo phong trào

D. Được sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh

Câu 15: Theo quan điểm của Ph.Ăng ghen vận động có mấy hình thức cơ bản

A. 5 hình thức cơ bản

B. 2 hình thức cơ bản

C. 3 hình thức cơ bản

D. 4 hình thức cơ bản

Câu 16: Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh có tên gọi là gì

A. cứu quốc

B. giải phóng

C. dân chủ

D. phản đế

Câu 17: Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi?

A. Xanh xi mông

B. Tômát morơ

C. Rô bớt ôoen

D. Sáclơ Phuriê

Câu 18: Ai nói câu: Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại?

A. C.Mác

B. Ph.Ăngghen

C. Xtalin

D. C.Mác – Ph.Ăngghen

Câu 19: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, được tiến hành theo phương châm nào?

A. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

B. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ luật – Phát triển – Hội nhập

C. Dân chủ – Kỷ luật – Sáng tạo – Phát triển – Hội nhập

D. Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển – Hội nhập

Câu 20: Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

A. Ngày 15 – 5 – 1941

B. Ngày 15 – 10 – 1945

C. Ngày 20 – 10 – 1978

D. Ngày 15 – 10 – 1956

Câu 21: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã đề ra mấy phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

A. 5 phương hướng

B. 8 phương hướng

C. 6 phương hướng

D. 7 phương hướng

Câu 22: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh động lực quyết định nhất của Chủ nghĩa Xã Hội là gì?

A. Sự hợp tác quốc tế

B. Nguồn tài nguyên đất đai

C. Cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có

D. Con người

Câu 23: Hồ Chí Minh đã nói ưu điểm lớn nhất của Chủ nghĩa Mác là gì?

A. Bản chất khoa học

B. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

C. Bản chất cách mạng

D. Phương pháp làm việc biện chứng

Câu 24: Bạn hãy cho biết chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Đồng chí Lâm Phương Thanh

B. Đồng chí Lê Quốc Phong

C. Đồng chí Bùi Quang Huy

D. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

Câu 25: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa Xã hội Xô Viết

A. Do chiến tranh

B. Do nội chiến

C. Do chủ nghĩa dân tộc

D. Do sự chống phá của chủ nghĩa Đế quốc

Câu 26: Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh có tên gọi là gì?

A. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

C. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

Câu 27: Văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam được đặt theo tên một di chỉ khảo cổ học ngày nay thuộc địa phương nào?

A. Bình Định

B. Quảng Nam

C. Quảng Ngãi

D. Đà Nẵng

Câu 28: Ở nước ta, vùng nào có diện tích trồng cà phê lớn nhất?

A. Đông Nam Bộ

B. Duyên Hải Nam Trung Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 29: Nhận thức lý tính được thực hiện thông qua mấy hình thức cơ bản?

A. Ba

B. Hai

C. Bốn

D. Một

Câu 30: Báo cáo chính trị đề ra và các báo cáo chuyên đề đã cụ thể hóa bao nhiêu định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 – 2030

A. 13 định hướng

B. 14 định hướng

C. 12 định hướng

D. 15 định hướng

Cuộc thi Ánh sáng soi đường lần thứ IV năm 2021 được thi theo hình thức trắc nghiệm, diễn ra từ ngày 16/5 – 10/7/2021, chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển.

Cuộc thi Ánh sáng soi đường năm 2021 dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong và ngoài nước. Được tổ chức với 6 tuần thi, bắt đầu từ 11h ngày 16/05/2021. Vậy mời các bạn cùng tham khảo gợi ý đáp án tuần 5 trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G để có thêm kinh nghiệm trả lời câu hỏi nhé:

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 5

Câu 1. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới làn thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A .Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)

B. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

C. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

D. Viên, thủ đô nước Áo

Câu 2. Pháp gia là một trong những trường phái triết học chủ trương dùng (…) để điều chỉnh hành vi con người và duy trì, ổn định trật tự thể chế xã hội. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu trên.

A. Lập pháp

B. Đạo đức

C. Tư pháp

D. Hình pháp

Câu 3. Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành?

A. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

B. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

C. Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

D. Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Câu 4. Năm 2016 tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp mới thành lập của Việt Nam là?

A. 1,468 nghìn lao động

B. 2,268 nghìn lao động

C. 1,268 nghìn lao động

D. 1,228 nghìn lao động

Câu 5. Năm 2019 chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam xếp thứ bao nhiêu trong 141 nền kinh tế?

A. 65

B. 60

C.67

D. 70

Câu 6. Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ III (năm 1994), ai được bầu là Chủ tịch?

A. Chị Trương Thị Mai

B. Tất cả đều sai

C. Giáo sư Phạm Huy Thông

D. Anh Hồ Đức Việt

Câu 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thầy cô giáo, học sinh, sinh viên căn dặn: “Phải ra sức thi đua dạy tốt, học tốt” Bức thư trên được gửi vào thời gian nào ?

A. 10-1-1967

B. 5-1-1969

C. 10-1-1968

D. 7-1-1966

Câu 8. Quan điểm cho rằng: mọi sự vật, hiện tượng chỉ là “phức hợp những cảm giác” của cá nhân là quan điểm thể hiện lập trường triết học nào?

A. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

B. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

C. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

D. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

Câu 9. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2000-2005 ) đã hiệp thương chọn cử anh, chị nào giữ chức Chủ tịch?

A. Chị Trương Thị Mai

B. Anh Nông Quốc Tuấn

C. Anh Hồ Đức Việt

D. Anh Đào Ngọc Dung

Câu 10. Quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân là?

A. Các phương án nêu ra đều đúng

B. Quyền vào đạo, chuyển đạo và rời đạo

C. Quyền theo hoặc không theo tôn giáo

D Quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật

Câu 11. Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần được tổ chức vào thời gian nào, ở đâu?

A. Tháng 2-1950 tại Hà Giang

B. Viêt Bắc Tháng 2-1950 tại Việt Bắc

C. Tháng 2-1950 tại Cao Bằng

D. Tháng 2-1950 tại Hà Nội

Câu 12. Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào ngày, tháng, năm nào?

A. 20-9-1977

B. 26-2-1976

C. 20-9-1975

D. 19-3-1975

Câu 13. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?

A. Đồng Nai

B. Long Xuyên

C. An Giang

D. Cao Lãnh

Câu 14. Cao Thắng – thủ lĩnh của khởi nghĩa Hương Khê hy sinh trong trận đánh nào?

A. Trận tấn công đồn Mang Cá (Huế)

B. Trần Nhật Tảo (Long An)

C. Trận Vụ Quang (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

D. Trận tấn công đồn Nu (Thanh Chương, Nghệ An)

Câu 15. “Trong xã hội có giai cấp, bất kỳ nhà nước nào cũng là bộ máy trấn áp của giai cấp này đối với giai cấp khác. Điều đó thể hiện ở chỗ, bất kỳ nhà nước nào cũng có quân đội, cảnh sát, tòa án, nhà tù,…”. Nội dung trên là một trong những biểu hiện trên thực tế của mối quan hệ giữa 2 phạm trù nào:

A. Bản chất – hiện tượng

B. Tất nhiên – ngẫu nhiên

C. Nguyên nhân – kết quả

D. Nội dung – hình thức

Câu 16. Sai lầm chung của các nhà triết học duy vật trước Mác trong quan niệm về vật chất là gì?

A. Đồng nhất vật chất với những dạng tồn tại cụ thể của vật chất

B. Cho rằng vật chất tồn tại khách quan

C. Đồng nhất vật chất với ý thức

D. Cho rằng vật chất do Chúa sinh ra

Câu 17. Trong cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (788-791) chống chính quyền nhà Đường, nghĩa quân đã giành thắng lợi quyết định ở đâu để giải phóng đất nước?

A. Thành Luy Lâu

B. Thành Cổ Loa

C. Thành Tống Bình

D. Thành Long Biên

Câu 18. “Ba nhất” và “Đại phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất (19611965) ở miền Bắc trong các ngành nào?

A. Ba nhất: Quân đội; Đại phong: Nông nghiệp

B. Ba nhất: Công nghiệp; Đại phong: Thủ công nghiệp

C. Ba nhất: Nông nghiệp; Đại phong: Quân đội

D. Ba nhất: Giáo dục; Đại phong: Nông nghiệp

Câu 19. Theo báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2019 của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) GII của Việt Nam năm 2019 đứng thứ bao nhiêu trong tổng số 129 quốc gia – nền kinh tế?

A. 40

B. 42

C. 46

D. 44

Câu 20. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc hoạt động của Mặt trận là gì?

A. Thống nhất

B. Hiệp thương dân chủ

C. Tập trung

D. Tôn trọng ý kiến cá nhân

Câu 21. Những đại biểu tiêu biểu cho chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán thế kỷ XIX là ai?

A. R.Ô Oen

B. Xanh xi mông

C. Tất cả các phương án đều đúng

D. S.Phurie

Câu 22. Chức năng nào là chức năng căn bản hơn của chuyên chính vô sản?

A. Chức năng bạo lực, trấn áp

B. Chức năng đối ngoại

C. Chức năng tổ chức, xây dựng

D. Chức năng đối nội

Câu 23. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Đầu tiên

Câu 24. Trong số các nhà triết học Hy Lạp cổ đại sau đây, nhà triết học nào coi thực thể thế giới là không khí?

A. Anaximen

B. Ămpêđốclo

C. LƯxíp

D. Heraclít

Câu 25. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò gì?

A. Là một thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất.

B. Đứng ngoài Mặt trận

C. vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo

D. Là lực lượng lãnh đạo Mặt trận

Câu 26. Ai là người Việt Nam đầu tiên được trao giải Nobel Hòa bình nhưng đã từ chối với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam vào năm 1973?

A. Lê Văn Lương

B. Lê Đức Thọ

C. Lê Duẩn

D. Võ Văn Kiệt

Câu 27. Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IV được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu?

A. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thành phố Hồ Chí Minh

B. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Hải Phòng

C. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thành phố Huế

D. Từ ngày 13 – 15-01-2000 tại Thủ đô Hà Nội.

Câu 28. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 là chiến dịch:

A.. Ta chủ động phản công địch

B. Ta chủ động tiến công địch

C. Ta bị động tiến công địch

D. Ta chủ động phòng ngự địch

Câu 29. Hồ Chí Minh ví việc cầu viện Nhật Bản để giải phóng dân tộc như hành động:

A. Đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau

B. Tất cả các phương án

C. Xin Nhật rủ lòng thương

D. Cõng rắn về cắn gà nhà

Câu 30. Trong các chiến thắng sau đây, chiến thắng nào đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiến lên bước phát triển nhảy vọt?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947

B. Chiến dịch Biên Giới thu đông năm 1950

C. Cuộc chiến đấu trong các đô thị

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 31. Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Budapest, Hungary

C. MatsXCOva, thủ đô Liên xô cũ

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

Câu 32. Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào nêu ra?

A. Quốc hội Việt Nam

B. Đảng cộng sản Việt Nam

C. Tất cả các phương án trên đều đúng

D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Câu 33. Trong giai đoạn năm 2016 – 2020, do rất nhiều yếu tố điều kiện gây nên sự khó khăn cho doanh nghiệp, nhà nước đã dành nhiều nguồn lực thực hiện hỗ trợ để doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Trong các phương án dưới đây, ảnh hưởng của vấn đề nào gây thiệt hại lớn nhất?

A. An ninh mạng

B. Thiên tai bão lũ

C. Đại dịch Covid-19

D. Mất mùa do hạn hán

Câu 34. Những cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh và nước nào được Các Mác coi là những cuộc cách mạng có quy mô toàn châu Âu?

A. Hà Lan

B. Pháp

C. Đức

D. Italia

Câu 35. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán giành thắng lợi của nhân dân ta vào năm 938 do ai lãnh đạo?

A. Dương Đình Nghệ

B. Ngô Quyền

C. Khúc Thừa Mỹ

D. Lê Hoàn

Câu 36. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra thông báo số 86 công nhận Hội Sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên Việt Nam vào năm nào?

A. Năm 1995

B. Năm 1994

C. Năm 1992

D. Năm 1993

Câu 37. Hiệp ước không phổ biến Vũ khí hạt nhân được viết tắt là gì?

A. PTN

B. TNP

C. NPT

D. TPN

Câu 38. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp đã được Nguyễn Đình Chiểu đưa vào bài văn tế nổi tiếng diễn ra ở đâu?

A. Cần Giờ

B. Cần Đước

C. Cần Giuộc

D. Cần Thơ

Câu 39. Lựa chọn phương án trả lời đúng về khả năng.

A. Khả năng là những gì hiện chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có các điều kiện tương ứng.

B. Khả năng là tiền đề của một cái gì đó

C. Khả năng là điều kiện của một cái gì đó

D. Khả năng đồng nhất với cái ngẫu nhiên

Câu 40. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa là ?

A. Do mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX tư bản chủ nghĩa

B. Do sự áp bức nặng nề của giai cấp tư sản

C. Do mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp phong kiến

D. Do mâu thuẫn giữa các nhà tư bản với nhau

Câu 41. Theo phép biện chứng duy vật, khái niệm nào dùng để chỉ điểm giới hạn tại đó sự thay đổi về lượng sẽ làm thay đổi về chất?

A. Điểm nút

B. Bước nhảy

C. Độ

D. Cách mạng

Câu 42. Cuộc khởi nghia mở đầu phong trào đấu tranh vũ trang từ khi có chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng, dẫn đến sự ra đời của đội du kích cùng tên diễn ra ở đâu?

A. Bắc Sơn

B. Pác Bó

C. Võ Nhai

D. Đô Lương

Câu 43. Theo Khổng Tử, người quân tử có ba điều sợ: Sợ bậc đại nhân, sợ lời thánh nhân và sợ điều gì?

A. Sợ mệnh trời

B. Sợ chết

C. Sợ đói

D. Sợ quỷ thần

Câu 44. Ngày 3-3-1951 diễn ra sự kiện tiêu biểu nào thể hiện việc xây dựng hậu phương trong kháng chiến chống Pháp?

A. Thành lập Hội Quốc dân Việt Nam

B. Thành lập Mặt trận Việt Miên Lào

C. Thành lập Mặt trận Liên Việt

D. Thành lập Mặt trận Việt Minh

Câu 45. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế trong các ngành nào?

A. Nuôi trồng, thủy – hải sản, cây lương thực, du lịch, chăn nuôi

B. Nuôi trồng, thủy hải sản, cây ăn quả, du lịch, sản xuất lượng thực

C. Nuôi trồng thủy – hải sản, cây ăn quả, du lịch, chăn nuôi

D. Nuôi trồng, thủy hải sản, cây lương thực, du lịch, sản xuất phân bón

Câu 46. Vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam đứng thứ bao nhiêu trong 189 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016?

A. 100

B.67

C. 80

D.90

Câu 47. Mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ được gọi là gì?

A. Bước nhảy

B. Không gian

C. Vận động

D. Thời gian

Câu 48. Ngày 4-7-1947, binh đoàn quân dù của Sôvanhắc chỉ huy đổ quân xuống Chợ Đồn, Chợ Mới thuộc tỉnh nào?

A. Tuyên Quang

B. Cao Bằng

C. Bắc Kạn

D. Lạng Sơn

Câu 49. Hai đại diện xuất sắc của của học sinh, sinh viên được bầu vào Ban Chấp hành Xứ Đoàn Thanh niên Bắc kỳ (bao gồm 05 đồng chí) là ai?

A. Nguyễn Văn Trạch, Vũ Xuân Thiều

B. Vũ Xuân Thiều, Dương Nhật Thăng

C. Trần Hải Kế, Vũ Xuân Thiều

D. Trần Hải Kế, Nguyễn Văn Trạch

Câu 50. Vị danh nhân nào trong lịch sử Việt Nam được tôn xưng là “Vạn thế sự biểu” (Người thầy của muôn đời)?

A. Cao Bá Quát

B. Nguyễn Du

C. Khổng Tử

D. Chu Văn An

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 4

Câu 1. Biểu trưng của Hội LHTN Việt Nam là của tác giả nào:

A.. Tác giả Huỳnh Văn Tiếng

B. Tác giả Lưu Hữu Phước

C. Tác giả Thân Văn Huy

D. Tác giả Lê Đàn

Câu 2. Năm 1949, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ II được tổ chức tại địa điểm nào?

A. Viên, thủ đô nước Áo

B. Matsxcova, thủ đô Liên xô cũ

C. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

D. Budapest, Hungary

Câu 3. 3 vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống Pháp của cách mạng Việt Nam gồm:

A. Việt Bắc, Thanh – Nghệ – Tĩnh, Liên khu V

B. Liên khu V, Nam Bộ, Thừa Thiên Huế

C. Liên khu III, Liên khu IV, Liên khu V

D. Việt Bắc, Thanh – Nghệ – Tĩnh

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà Lương (542-543)?

A. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

B. Khởi nghĩa Lý Bí

C. Khởi nghĩa Bà Triệu

D. Khởi nghĩa Phùng Hưng

Câu 5. Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của vật chất là gì?

A. Tồn tại khách quan

B. Có cấu trúc nguyên tử

C. Có quảng tính

D. Xác định về mặt khối lượng

Câu 6. Tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi cần thiết?

A. Nguyễn Lương Bằng

B. Hoàng Quốc Việt

C. Hoàng Văn Thụ

D. Võ Nguyên Giáp

Câu 7. Dựa vào quan điểm triết học Mác – Lênin về quy luật và về cái tất nhiên, ngẫu nhiên để lựa chọn phương án trả lời đúng:

A. Chỉ có cái tất nhiên là tuân tuân theo quy luật

B. Cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên đều tuân theo quy luật

C. Cả cái tất nhiên và ngẫu nhiên đều không tuân theo quy luật

D. Chỉ có cái ngẫu nhiên là tuân theo quy luật

Câu 8. Triều đại Tây Sơn của Quang Trung Nguyễn Huệ (1788-1802) chính thức ra đời ngay sau sự kiện lịch sử nào?

A. Đánh đuổi 29 vạn quân Thanh, giành lại độc lập dân tộc

B. Tiêu diệt tập đoàn chúa Nguyễn ở Đàng Trong

C. Lật đổ họ Trịnh ở Thăng Long

D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút chống quân Xiêm

Câu 9. Đại hội VI của Đảng đã rút ra mấy bài học cơ bản có ý nghĩa chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ?

A. 6 bài học

B. 4 bài học

C. 5 bài học

D. 3 bài học

Câu 10. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: “… là khái niệm được dùng để chỉ cách thức tổ chức và phương thức thực hiện quyền lực nhà nước”.

A. Hình thức nhà nước

B. Kiểu nhà nước

C. Bản chất nhà nước

D. Đặc trưng nhà nước

Câu 11. Các dân tộc ở Phương Tây ra đời khi nào ?

A.. Trong Chủ nghĩa xã hội

B. Trong chế độ Phong kiến

C. Trong chế độ chiếm hữu nô lệ

D. Trong Chủ nghĩa tư bản

Câu 12. Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh nào để chỉ chủ nghĩa tư bản?

A. Con đỉa 2 vòi

B. Con bạch tuộc

C. Con rồng tre

D. Con voi

Câu 13. “Quỹ tín dụng sinh viên” được Chính phủ ra quyết định thành lập vào năm nào ?

A. 1985

B. 1992

C. 1997

D. 1993

Câu 14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội Liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 03 đến ngày 05-3-1962 ở đâu?

A. Thái Nguyên

B. Tuyên Quang

C. Hà Nội

D. Vĩnh Phúc

Câu 15. Giai cấp nào đại diện cho dân tộc ?

A. Giai cấp đông đảo nhất trong quốc gia

B. Giai cấp thống trị trong quốc gia

C. Giai cấp tư sản

D. Giai cấp công nhân

Câu 16. Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội (VIETTEL) đã tiến hành đầu tư ra thị trường nước ngoài tại bao nhiêu quốc gia?

A. 11 quốc gia

B. 9 quốc gia

C. 5 quốc gia

D. 15 quốc gia

Câu 17. Việc phân chia ý thức xã hội thành ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận là dựa trên tiêu chí nào dưới đây ?

A. Dựa vào lĩnh vực phản ánh tồn tại xã hội

B. Dựa vào nội dung phản ánh tồn tại xã hội

C. Dựa vào trình độ phản ánh của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội

D. Dựa vào tính chất của ý thức xã hội

Câu 18. Bác viết: “Nhân dân ta thường nói: đảng viên đi trước, làng nước theo sau” được trích từ tác phẩm nào của Người ?

A. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

B. Di chúc

C. sửa đổi lối làm việc

D. Dân vận

Câu 19. Lần đầu tiên Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nước với hình thức cộng hoà dân chủ tại Hội nghị nào ?

A.. Hội nghị họp tháng 5-1941

B.Hội nghị họp tháng 10-1930

C. Hội nghị họp tháng 11-1939

D. Hội nghị họp tháng 11-1940

Câu 20. Loại hình kiến trúc nào được coi là tiêu biểu của văn hóa Chămpa?

A. Tháp Chăm Thành lũy Chăm

B. Thành lũy Chăm

C. Cung điện Chăm

D. Lâu đài Chăm

Câu 21. Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907-9-2-2017) được tổ chức tại tỉnh nào?

A. Nam Định

B. Thái Bình.

C. Ninh Bình

D. Hưng Yên

Câu 22. Đối với Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

A. Tinh thần hiếu học

B. Quản lý xã hội bằng pháp luật

C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân

D. Quản lý xã hội bằng đạo đức

Câu 23. Ông là một nhà văn cách mạng, người con của tỉnh An Giang và là tác giả của truyện ngắn “Chiếc lược ngà”?

A. Nguyễn Minh Châu

B. Nguyễn Quang Sáng

C. Hồ Biểu Chánh

D. Đoàn Giỏi

Câu 24. Năm 2019, có 32 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD chiếm bao nhiêu phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu?

A. 92,7%

B. 92,9%

C. 92%

D. 92,5%

Câu 25. Người đã nêu tư tưởng: “Trình độ giải phóng phụ nữ là thước đo trình độ giải phóng xã hội nói chung”?

A. Xanh Ximăng

B. Rôbớt ôoen

C. Grắccơ Babớp

D. Sáclơ Phuriê

Câu 26. Tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP năm 2020 là bao nhiêu phần trăm?

A. 16%

B. 16,7%

C. 17%

D. 18.8 %

Câu 27. Nội dung tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới?

A. Nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo

B. Tâm sáng, trí trong, hoài bão lớn

C. Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

D. Tâm trong, trí sáng, khát vọng xanh.

Câu 28. Lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào năm nào?

A. 1936

B. 1930

C. 1938

D. 1931

Câu 29. Câu nói: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có những con người xã hội chủ nghĩa” là của ai ?

A. C.Mác

B. Hồ Chí Minh

C. Ph.ắngghen

D. V.I.Lênin

Câu 30. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc dùng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân tại tỉnh nào?

A. Bà Rịa – Vũng Tàu

B. Ninh Thuận

C. Bình Thuận

D. Đà Nẵng

Câu 31. Kinh đô Vạn Xuân thời Lý Nam Đế, nay thuộc địa phương nào?

A. Hà Nội

B. Ninh Bình

C. Thanh Hóa

D. Phú Thọ

Câu 32. Ai là Tổng thư ký của Trung ương Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam khóa II?

A.. Đ/c Nguyễn Văn Huê

B. Đ/c Nguyễn Quang

C. Đ/c Nguyễn Lam

D. Đ/c Lê Hùng Lâm

Câu 33. Trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đúc kết nên mấy truyền thống vẻ vang?

A. 6 truyền thống

B. 4 truyền thống

C. 3 truyền thống

D. 5 truyền thống

Câu 34. Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và Đội Nhi đồng được mang tên Bác Hồ kính yêu từ tháng năm nào?

A. Tháng 2-1970

B. Tháng 12-1976

C. Tháng 9-1969

D. Đầu năm 1970

Câu 35. Quê hương của anh Trần Văn Ơn?

A.. Xã Phước Lộc, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

B. Xã Phước Kiềng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

C. Xã Phước Thạnh, Châu Thành, tỉnh Bến Tre

D. Xã Phước Long, huyện Bình Đức, tỉnh Bến Tre

Câu 36. Ông là kỹ sư bản xứ đầu tiên của Việt Nam, là nhà trí thức yêu nước nổi tiếng của Bạc Liêu, người đã chế tạo chiếc đồng hồ mặt trời được xây bằng gạch đầu thế kỉ XX. Ông là ai?

A. Hồ Vĩnh Nam

B. Cao Triều Phát

C. Lưu Văn Lang

D. Lê Văn Lang

Câu 37. Điền phương án đúng vào chỗ trống trong câu sau: “(…) là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó”.

A. Tri thức

B. Ý thức

C. Thế giới quan

D. Phương pháp luận

Câu 38. Bình quân hàng năm cả nước trồng được bao nhiêu hecta rừng tập trung?

A. 479,9 nghìn Ha

B. 379,9 nghìn Ha

C. 179,9 nghìn Ha

D. 279,9 nghìn Ha

Câu 39. Cuộc khởi nghĩa do Mai Thúc Loan lãnh đạo (713-722) chống ách đô hộ nào?

A. Nhà Tùy

B. Nhà Tấn

C. Nhà Ngô

D. Nhà Đường

Câu 40. Thuộc tính cơ bản, phổ biến nhất của mọi dạng vật chất là gì?

A. tồn tại khách quan

B. Có cấu trúc nguyên tử

C. Lệ thuộc vào cảm giác

D. Có khối lượng

Câu 41. Nhà sư nào ở Ninh Bình nổi tiếng tài danh dưới triều Lý – người được phong làm Quốc sư đã sáng lập ra khu chùa cổ Bái Đính?

A. Nhà sư Pháp Loa

B. Nhà sư Vạn Hạnh

C. Nhà sư Nguyễn Minh Không

D. Nhà sư Lý Khánh Vân

Câu 42. Tháng 8 năm 1951, Đại hội Liên hoan Thanh niên và sinh viên Thế giới lần thứ III được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 20-8 tại địa điểm nào?

A. viên, thủ đô nước Áo

B. MatsXCOva, thủ đô Liên xô cũ

C. Thành phố Berlin, Thủ đô nước cộng hòa dân chủ Đức (cũ)

D. Praha, CHXHCN Tiệp Khắc

Câu 43. Số lượng khách du lịch quốc tế năm 2019 đạt bao nhiều triệu lượt khách?

A.28 triệu

B. 10 triệu

C. 20 triệu

D. 18 triệu

Câu 44. Học thuyết nguyên tử của Đêmôcrít là thành quả vĩ đại của tư tưởng nào trong triết học Hy Lạp cổ đại ?

A. siêu hình

B. Tôn giáo

C. Duy vật

D. Duy tâm

Câu 45. Cảm giác, tri giác, biểu tượng là những hình thức của giai đoạn nhận thức nào?

A. Nhận thức cảm tính

B. Nhận thức lý tính

C. Nhận thức khoa học

D. Nhận thức thông thường

Câu 46. Những cá nhân kiệt xuất do phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân tạo nên, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân được gọi là gì ?

A. Vĩ nhân

B. Danh nhân văn hóa

C. Lãnh tụ

D. Anh hùng giải phóng dân tộc

Câu 47. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam ?

A. Đông Dương cộng sản liên đoàn

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

C. An Nam cộng sản Đảng

D. Đông Dương cộng sản Đảng

Câu 48. Lực lượng nào vừa là thành viên của Mặt trận dân tộc thống nhất vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận?

A. Quần chúng nhân dân

B. Các tổ chức chính trị xã hội

C. Đảng Cộng sản Việt Nam

D. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 49. Điền vào chỗ trống : Platon đã xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh đầu tiên của chủ nghĩa duy tâm”…”

A. Chủ quan

B. Khách quan.

C. Biện chứng

D. Siêu hình

Câu 50. Hiện nay tôn giáo nào ở Việt Nam có số lượng tín đồ đông nhất?

A. Phật giáo

B. Công giáo

C. Tin lành.

D. Hồi giáo

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 3

Câu 1. Năm 1961, Ban cán sự sinh viên học sinh Sài Gòn đã thành lập một đội quân dũng cảm do anh Lê Hồng Tư và Hà Văn Hiền lãnh đạo, ngay trận ra quân đầu tiên, đội đã lập được thành tích là tiêu diệt tên William Thomas – chuyên viên cao cấp không quân Mỹ. Đó là đội quân nào?

A. Lực lượng thanh niên xung phong

B. Đội vũ trang quyết tử.

C. Đội Bát Sắt

D. Đội quân Cảm tử

Câu 2. Năm 2016, có bao nhiêu mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD?

A. 30 mặt hàng

B. 23 mặt hàng

C. 25 mặt hàng

D. 28 mặt hàng

Câu 3. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện?

A. 4 văn kiện

B. 5 văn kiện

C. 3 văn kiên

D. 6 văn kiện

Câu 4. Câu nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Nguyễn Đức Thọ

D. Lê Duẩn

Câu 5. Câu nói: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” được trích từ tác phẩm nào?

A. Đạo đức cách mạng

B. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

C. Sửa đổi lề lối làm việc

D. Đường Cách mệnh

Câu 6. Khi đất nước sạch bóng quân thù, ông đã lập ra dòng thiền Việt Nam – thiền phái Trúc Lâm Yên Tử để giáo huấn con người, không để họ lạc vào đường ác, dạy dân chúng khắp các thôn quê thực hành những điều thiện. Ông là ai?

A. Lê Thánh Tông

B. Trần Thái Tông

C. Trần Nhân Tông

D. Lý Thánh Tông

Câu 7. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có cái gì ?

A. Con người có tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

B. Con người Con người có tài năng.

C. Con người có đạo đức.

D. Con người xã hội chủ nghĩa

Câu 8. Ai là tác giả – người khởi xướng “Phong trào thanh niên tình nguyện” ?

A. Trịnh Ngọc Trình

B. Nguyễn Phú Bình

C. Phạm Phương Thảo

D. Lê Mã Lương

Câu 9. Bác Sĩ, Anh hùng dân tộc đã từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam là ai?

A. Hoàng Bình Quân

B. Nguyễn Phước Lộc

C. Hà Quang Dự

D. Phạm Ngọc Thạch

Câu 10. Cương lĩnh ruộng đất của Đảng được thông qua tại hội nghị TW nào?

A.. Hội nghị TƯ IV khoá III

B.Hội nghị TƯ V khoá II

C. Hội nghị TƯ VII khoá III

D. Hội nghị TỬ VI khoá III

Câu 11. Theo Các Mác, ai là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm?

A. R.Đècácto

B. F.Bêcơn

C. G.Lốcơ

D. T.Hốpxo

Câu 12. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tiến bộ xã hội là gì?

A. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

B. Trình độ giải phóng phụ nữ

C. Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật

D. Trình độ dân trí và mức sống

Câu 13. Năm 1973, Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới được tổ chức tại thủ đô Béc-lin với khẩu hiệu “Đoàn kết với Việt Nam bây giờ hơn lúc nào hết” là Đại hội lần thứ mấy?

A. XII

В. X

C. IX

D. XI

Câu 14. Để xây dựng thành công CNXHKH, C. Mác và Ph. Ăngghen phải đứng trên lập trường của giai cấp (tầng lớp) nào?

A. Tư sản

B. Công nhân

C. Tiểu tư sản

D. Nông dân

Câu 15. Hiện nay ai giữ chức vụ Bí thư Quân ủy Trung ương?

A. Đại tướng Ngô Xuân Lịch

B. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ.

C. Đại tướng Phùng Quang Thanh

D. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Câu 16. Quan điểm của Hồ Chí Minh là: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không cũng là bạn … của thực dân và phong kiến.”

A. chí cốt

B. thường tình

C. đồng minh

D. thân thiết

Câu 17. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh bắt đầu từ năm nào?

A. 1994

B. 1997

C. 1996

D. 1995

Câu 18. Trước 1986 đường lối chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng từ mô hình CNH truyền thống của Liên Xô đó là phát triển ngành công nghiệp nào?

A. Phát triển thủ công nghiệp

B. Phát triển công nghiệp nặng

C. Phát triển công nghiệp nặng song song phát triển công nghiệp nhẹ

D. Phát triển công nghiệp nhẹ

Câu 19. Trong những nội dung dưới đây, nội dung nào không phải là sự thể hiện trình độ của lực lượng sản xuất ?

A. Trình độ tổ chức lao động xã hội

B. Trình độ của công cụ lao động

C. Trình độ phân công lao động xã hội

D. Trình độ bóc lột của giai cấp thống trị

Câu 20. Chủ trương đa dạng hóa và đa phương hóa kinh tế đối ngoại được đề ra ở đại hội Đảng lần thứ mấy?

A. Đại hội lần thứ VIII

B. Đại hội lần thứ V

C. Đại hội lần thứ VII

D. Đại hội lần thứ VI và VII

Câu 21. Vào mùa hè năm 1949, lần đầu tiên Hội nghị cán bộ học sinh, sinh viên được triệu tập tại địa điểm nào?

A. Chiến khu Việt Bắc

B. Hang Pắc Bó

C. Chiến khu Atk Thái Nguyên

D. Chiến khu Tân Trào

Câu 22. Tác phẩm “Người đi tìm hình của nước” viết về Hồ Chí Minh là của nhà thơ nào?

A.. Chế Lan Viên

B. Xuân Diệu

C. Huy Cận

D. Tố Hữu

Câu 23. Tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?

A. 81,4%

B. 81,6%

C. 81%

D. 81,2%

Câu 24. Quân Tây Sơn đã đánh tan 5 vạn quân xâm lược nào để bảo vệ vùng lãnh thổ phía Nam nước ta vào năm 1784-1785?

A. Quân Thanh

B. Quân Xiêm

C. Quân Pháp

D. Quân Minh

Câu 25. Tiêu chí của gia đình văn hoá ở nước ta hiện nay là: (chọn câu đúng và đủ nhất):

A. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng

B. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ,

C. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, bền vững

D. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

Câu 26. Một trong số những trường phái triết học ở Ấn Độ cổ đại là trường phái triết học Yoga, “Yoga” có nghĩa là gi?

A. Phân tán

B. Liên kết

C. Chia sẻ

D. Luyện tập

Câu 27. Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác-Lênin là ?

A. Để sống với nhau có tình có nghĩa

B. Đọc sách về Mác và về Lênin

C. Học thuộc các luận điểm lý luận

D. Để chứng tỏ trình độ lý luận

Câu 28. Hạn chế cơ bản của CNXH không tưởng là:

A. Chưa chỉ ra được tính chất của cách mạng XHCN

B. Chưa chỉ ra được mâu thuẫn của CNTB

C. Chưa chỉ ra được nguồn gốc của giá trị thặng dư

D. Chưa chỉ ra quy luật của quá trình cách mạng từ CNTB lên CNXH và CNCS

Câu 29. Đây là trường phái triết học chính trị lớn nhất trong truyền thống triết học Trung Quốc, chủ trương pháp trị. Hãy cho biết tên của trường phái triết học đó?

A.. Mặc gia

B. Đạo gia

C. Nho gia

D. Pháp gia

Câu 30. “Phép Theo Ph.Ăngghen, vấn đề cơ bản của triết học là:

A. tồn tại

B. mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại

C. tư duy

D. tư duy và tồn tại

Câu 31. Huyện đảo Trường Sa hiện nay thuộc tỉnh?

A. Khánh Hòa

B. Bà Rịa-Vũng Tàu

C. Phú Yên

D. Đồng Nai

Câu 32. Tổ chức chính trị nào ra đời ngày 14-7-1925, địa bàn hoạt động chủ yếu là Trung Kỳ?

A. Thanh niên cao vọng đảng

B. Việt Nam Quốc dân đảng

C. Tân Việt Cách mạng đảng

D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Câu 33. Năm 1592, quân Lê – Trịnh tiến công vào Thăng Long đánh đuổi nhà Mạc đã kết thúc cục diện chính trị nào trong lịch sử nước ta hồi thế kỷ XVI?

A. Phân liệt Đàng Trong – Đàng Ngoài

B. Loạn 12 sứ quân

C. Trịnh – Nguyễn phân tranh

D. Chiến tranh Nam – Bắc triều

Câu 34. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2019 đạt bao nhiêu tỉ USD?

A. 520 tỉ USD

B. 517 tỉ USD

C. 522 tỉ USD

D. 515 tỉ USD

Câu 35. Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, nếu tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, coi lý luận là bất di bất dịch thì sẽ mắc vào căn bệnh gì dưới đây?

A. Bệnh giáo điều

B. Bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa

C. Bệnh tả khuynh nóng vội

D. Bệnh thành tích

Câu 36. Đại hội XII của Đảng đã tiến hành tổng kết bao nhiêu năm đổi mới?

A. 30

B. 20

C. 10

D. 40

Câu 37. “Không thành công cũng thành nhân” là chủ trương của tổ chức chính trị nào?

A. Tân Việt Cách mạng đảng

B. Thanh niên cao vọng đảng

C. Việt Nam Quốc dân đảng

D. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Câu 38. Tổng vốn FDI đăng kí giai đoạn 2016 – 2020 đạt bao nhiêu tỉ USD?

A. 167,8 tỉ USD

B. 167 tỉ USD

C. 170,8 tỉ USD

D. 170 tỉ USD

Câu 39. Đối với triết học Trung Quốc, tư tưởng nào của Dương Chu được xem là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tư tưởng về con người?

A. Vô thần

B. Vị ngã

C. Vô ngã

D. Vô vi

Câu 40. Mác và Ph. Ăngghen xuất thân từ lập trường của giai cấp (tầng lớp) nào trong xã hội lúc đó?

A. Tiểu tư sản.

B. Công nhân

C. Nông dân

D. Tư sản

Câu 41. Phong trào C-K-T được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Công nghiệp nhẹ phát động tháng 1 năm 1992 trong thanh niên công nhân là phong trào gì ?

A. Công nghệ – Kỹ thuật – Tiến bộ

B. Công nghệ – kinh tế – thời gian

C. Chất lượng – khoa học – tiết kiệm

D. Chất lượng tốt – kiểu dáng tốt – tiết kiệm

Câu 42. Trong số các anh hùng trẻ tuổi sau đây, ai là người đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai?

A. Tô Vĩnh Diện

B. La Văn Cầu

C. Phan Đình Giót

D. Bế Văn Đàn

Câu 43. Năm 1786, nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã tấn công ra Bắc, nêu cao khẩu hiệu nào?

A. Phù Lê diệt Trịnh

B. Tiêu diệt quân Lê – Trịnh

C. Đánh đuổi quân Thanh

D. Ủng hộ Hoàng tôn Dương

Câu 44. Đang làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, người đã trực tiếp bắn rơi pháo đài bay B52 của Mỹ, anh là ai?

A. Dương Nhật Thăng

B. Vũ Xuân Thiều

C. Trần Văn Tư

D. Tạ Thị Hiền

Câu 45. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?

A. 1920

B. 1924

C. 1921

D. 1922

Câu 46. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đạt bao nhiêu triệu tỉ đồng?

A. 9,2 triệu tỉ đồng

B. 9 triệu tỉ đồng

C. 9,4 triệu tỉ đồng

D. 9,6 triệu tỉ đồng

Câu 47. Tác phẩm nào của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh, trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, được dịch ra 36 thứ tiếng?

A. Một đời người, một rừng cây

B. Đi tới những chân trời

C. Việt Nam quê hương tôi

D. Tự nguyện

Câu 48. Qui luật từ “Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển ?

A. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển

B. Động lực của sự vận động và phát triển

C. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển

D. Cách thức của sự vận động và phát triển

Câu 49. Theo Khổng Tử, điều nào là cái gốc đạo đức của con người, là đạo làm người?

A. Nhân

B. Trí

C. Dũng

D. Tín

Câu 50. “Dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Câu trích trên tại Văn kiện Đại hội nào của Đảng?

A. Đại hội VII

B. Đại hội IX

C. Đại hội VIII

D. Đại hội VI

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 2

Câu 1. Là một sinh viên yêu nước bị sát hại ngay sau khi từ Mỹ về đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2-7-1972, là biểu tượng cho phong trào phản chiến của sinh viên miền Nam Việt Nam những năm 1970. Anh là ai ?

A. Lê Văn Nuôi

B. Nguyễn Thái Bình

C. Huỳnh Tấn Mẫm

D. Quách Trị Trang

Câu 2. Trong chiến dịch Việc Bắc thu đông năm 1947, du kích đồn Pháp và là trận đầu tiên quân Pháp bị diệt trong công sự. Đó là đồn nào?

A. Đồn Ngân Sơn

B. Đồn Phủ Thông

C. Đồn Chợ Đồn

D. Đồn Chợ Mới

Câu 3. Cuộc hành quân của địch mang tên “Quang Trung 4 nhằm đánh vào mục tiêu nào?

A. Biên giới Việt Nam – Lào

B. Vùng ba biên giới (Tây Nguyên)

C. Biên giới Việt Nam – Thái Lan

D. Biên giới Việt Nam – Campuchia

Câu 4. Người học sinh nào đã hy sinh anh dũng trong cuộc biểu tình ngày 09 tháng 01 năm 1950 chống thực dân Pháp xâm lược và bù nhìn tay sai ?

A. Nguyễn Thái Bình

B. Lý Tự Trọng

C. Trần Văn Ơn

D. Võ Thị Sáu

Câu 5. Nền tảng vật chất – kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế – xã hội là:

A. Cơ sở hạ tầng

B. Lực lượng sản xuất

C. Quan hệ sản xuất

D. Kiến trúc thượng tầng

Câu 6. Từ năm 1931 đến năm 1941, Đoàn ta đã qua bao nhiêu lần đổi tên cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng ?

A. Ba lần

B. Một lần

C. Bốn lần

D. Hai lần

Câu 7. Tàu Thanh niên Đông – Nam Á là chương trình được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên các nước ASEAN với thanh niên của đất nước nào?

A. Nhật Bản

B. Trung Quốc

C. Hàn Quốc

D. Triều Tiên

Câu 8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức vào thời gian nào ?

A.. Từ ngày 07 đến 09-01-2013

B. Từ ngày 14 đến 16-02-2013

C. Từ ngày 29 đến 31-12-2013

D. Từ ngày 27 đến 29-12-2013

Câu 9. Đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua bao nhiêu Nhiệm kỳ Đại hội ?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 10. Nói về văn hóa, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước (…)”.

A. Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

B. Xã hội chủ nghĩa

C. Công nghiệp

D Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh

Câu 11. Các cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới triều Trần chống quân xâm lược nào?

A. Mông Nguyên

B. Tống

C. Nam Hán

D. Minh

Câu 12. Để chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội thứ XIII của Đảng, các tiểu ban chuẩn bị cho văn kiện đã tiến hành bao nhiêu phiên họp để thảo luận, thông qua Đề cương và các dự thảo văn kiện?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 10

Câu 13. Theo quan điểm triết học Mác – Lênin, mâu thuẫn. được tạo thành từ:

A. Những mặt khác nhau về chất.

B. Những mặt khác nhau về khuynh hướng phát triển.

C. Những mặt khác nhau về lượng.

D. Những mặt đối lập

Câu 14. Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, (…) cho người ta bắt chước”

A. Mình phải làm mẫu

B. Mình phải làm mực thước

C. Đảng phải làm đúng

D. Người ta phải làm chuẩn mực

Câu 15. Đề cương và các dự thảo văn kiện được Bộ Chính trị trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương tại các Hội nghị Trung ương nào?

A. 10, 11, 14 và 15

B. 8, 9, 14 và 15

C. 9, 10, 14 và 15

D. 11, 12, 13 và 15

Câu 16. Con sông này được coi là linh thiêng nhất của Ấn Độ. Nó bắt nguồn từ dãy Himalaya, theo người Ấn Độ, con sông này là con sông ở trên trời. Tên của dòng sông là gì?

A. Sông Brahmapputra

B. Sông Ấn

C. Sông Indus

D. Sông Hằng

Câu 17. Lạm phát bình quân giai đoạn 2016 – 2020 giảm mạnh so với giai đoạn 2011 – 2015 là đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 5,3%

B. 5,5%

C. 5,15%

D. 5,25%

Câu 18. Thể hiện chính sách khuyến nông, vua Lê Đại Hành đã trực tiếp tiến hành nghi lễ nào sau đây?

A. Tổ chức lễ tế cờ

B. cày ruộng tịch điền

C. Ban hành chế độ quân điền

D. Tuyên thệ ở đền Đồng Cổ

Câu 19. Tại Đại hội nào đã lấy ngày 9 tháng 1 là ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam?

A Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ I (2-1950)

B Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần 3 (1962)

C Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 6 (1998)

D Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần 5 (1993)

Câu 20. Trong các đáp án sau đây, đáp án nào KHÔNG PHẢI là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát của Đảng trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 và những năm tiếp theo?

A. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

B. Đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

D. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa

Câu 21. Hoạt động nổi bật của nghĩa quân Ba Đình trong phong trào Cần vương là?

A. Chế tạo được nhiều vũ khí có tính sát thương cao

B. Tích lũy được nhiều lương thảo, kháng chiến lâu dài

C Xây dựng được công sự kiên cố, có cấu trúc độc đáo

D. Đánh Pháp dựa vào địa hình lau sậy

Câu 22. Quan điểm coi vật chất là những chất đầu tiên tự có như: nước, không khí, ngũ hành (kim – mộc – thủy – hỏa – thổ), nguyên tử… là quan điểm của:

A. Chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại

B. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

C. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan

D. Chủ nghĩa duy tâm khách quan

Câu 23. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng hiện nay được thông qua tại đại hội nào?

A. Đại hội VIII

B. Đại hội IX

C. Đại hội VI

D. Đại hội VI

Câu 24. Lực lượng nào được coi là chủ thể của tiến trình lịch sử?

A.. Người giàu có

B. Quần chúng nhân dân

C. Các lãnh tụ

D. Các vĩ nhân, anh hùng.

Câu 25. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là mâu thuẫn gì?

A. Mâu thuẫn bản chất

B. Mâu thuẫn cơ bản

C. Mâu thuẫn thứ yếu

D. Mâu thuẫn chủ yếu

Câu 26. Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới có số lượng đại biểu Việt Nam đông nhất (300 đại biểu trong nước và hơn 200 đại biểu đang học tập và công tác ở nước ngoài) là đại hội lần thứ mấy?

A. XI

B. XIII

C. X

D. XII

Câu 27. Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gi?

A. Giáo dục thái độ lao động, tri thức văn hóa

B. Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ

C. Giáo dục tri thức văn hóa, tư tưởng chính trị

D. Giáo dục tư tưởng chính trị, thái độ lao động

Câu 28. Khái niệm nào dùng để chỉ học thuyết về những mối liên hệ, về sự vận động và phát triển ?

A. siêu hình

B. Phép biện chứng

C. Phép siêu hình

D. Biện chứng

Câu 29. Ngày 22-12-1972, Mỹ đã ném bom B-52 vào một công trình bệnh viện ở Hà Nội, đó là?

A. Bệnh viện Việt Đức

B. Bệnh viện Bạch Mai

C. Bệnh viện Đống Đa

D. Bệnh viện Thanh Nhàn

Câu 30. Di sản tư liệu đầu tiên của nước ta được UNECO công nhận là di sản nào?

A. Bia Đề danh tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

B. Mộc bản triều Nguyễn

C. Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm

D. Châu bản triều Nguyễn

Câu 31. Khẩu hiệu: “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại! ” là của ai ?

A. Hồ Chí Minh

B. V.Lênin

C. Tôn Trung Sơn

D. C. Mác

Câu 32. Câu nói “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí có mạnh thì nước mới thịnh”, câu nói đó của ai ?

A. Lê Thái Tổ

B. Lê Thánh Tông

C. Lệ Nhân Tông

D. Thân Nhân Trung

Câu 33. Hãy cho biết địa điểm cuộc mít tinh tiễn Bác sang Pháp vào giữa năm 1946, trong đó có nhiều học sinh các trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội tham dự ?

A. Sân Việt Nam học xá của sinh viên ( Bach Mai) Hà Nội

B. Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội

C. Nhà hát Lớn, Hà Nội

D. Trường Đại học Y Khoa Hà Nội

Câu 34. Những mặt cơ bản hợp thành một phương thức sản xuất là:

A. Công cụ sản xuất và phương tiện sản xuất.

B. Quan hệ sản xuất và tư liệu sản xuất.

C. Tư liệu sản xuất và công cụ sản xuất.

D. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Câu 35. Câu “Tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên” là của ai ?

A. Các Mác

B. V.Lênin

C. Ph.Ăng ghen

D. C.Mác và Ph.Ăng ghen

Câu 36. Điền cụm từ đúng của Hồ Chí Minh vào chỗ trống: “Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là (…)”

A. Người lao động

B. Nhân dân ta

C. Công, nông, binh

D. Các chiến sĩ

Câu 37. Chỉ số tiêu dùng (CPI) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 3,17%

B. 3,14%

C. 3,15%

D. 3,16%

Câu 38. Ông là nhà triết học duy tâm tiêu biểu của Triết học cổ điển Đức, học thuyết của ông là một trong những tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời chủ nghĩa Mác. Ông là ai ?

A. Đ. Ricácđô (1772 – 1823).

B. A.Xmít (1723 – 1790)

C. G.V.P.Hêghen (1770 – 1831)

D. L.Phoiơbắc (1804 – 1872)

Câu 39. Bài hát truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam do ai sáng tác ?

A. Nhạc sĩ Vũ Hoàng

B. Nhạc sĩ Quốc An

C. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước

D. Nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến

Câu 40. Địa danh được coi là điểm tiếp nhận vũ khí bí mật từ miền Bắc chuyển vào qua những chuyến tàu không số lịch sử trên đường Hồ Chí Minh trên biển?

A. Lăng Cô

B. Vũng Áng

C. Vũng Tàu

D. Vũng Rô

Câu 41. Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường Giáo dục thân thiện lành mạnh” đã được Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong giai đoạn nào ?

A. 2008 – 2013

B. 2003 – 2008

C. 1998 – 2003

D. 2013 – 2018

Câu 42. Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới thành lập (tháng 2-1930) có bao nhiêu đảng viên?

A. 565

B. 665

C. 765

D. 465

Câu 43. GDP trong kinh tế được hiểu là:

A. Tổng sản phẩm trong nước và ngoài nước

B. Tổng sản phẩm trong nước trừ đi tổng sản phẩm ngoài nước

C. Tổng sản phẩm trong nước

D. Tổng sản phẩm ngoài nước

Câu 44. Bà từng giữ chức Phó chủ tịch nước đồng thời là người phụ nữ duy nhất đặt bút kí vào Hiệp định Paris (1973). Bà là ai?

A. Nguyễn Thị Định

B. Trương Mỹ Hoa

C. Nguyễn Thị Bình

D. Cù Thị Hậu

Câu 45. Ông là nhà triết học duy vật tiêu biểu của Triết học cổ điển Đức, học thuyết của ông là một trong những tiền đề lý luận trực tiếp cho sự ra đời chủ nghĩa Mác. Ông là ai ?

A. Đ. Ricácđô (1772 – 1823).

B. G.V.Ph.Hêghen (1770 – 1831)

C. L.Phoiơbắc (1804 – 1872)

D. A.Xmít (1723 – 1790)

Câu 46. Thời đại ngày nay tồn tại mấy mâu thuẫn cơ bản?

A. Bốn

B. Năm

C. Ba

D. Hai

Câu 47. Năm 2003, UNESCO công nhận 1 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam, đó là:

A. Nhã nhạc cung đình Huế

B. Dân ca quan họ

C. Cồng chiêng Tây Nguyên

D. Cải lương Nam Bộ

Câu 48. Những cuộc cách mạng tư sản ở nước Anh và nước nào được Các Mác coi là những cuộc cách mạng có quy mô toàn châu Âu?

A. Đức

B. Pháp

C. Italia

D. Hà Lan

Câu 49. Cuối thời nhà Đinh, ai là người lấy áo long bào khoác lên người Lê Hoàn và suy tôn ông lên làm vua ?

A. Phạm Cự Lượng

B. Nguyễn Bặc

C. Thái hậu họ Dương

D. Đinh Điền

Câu 50. Tác phẩm “Việt Nam yêu cầu ca” được Nguyễn Ái Quốc viết năm 1919 có bao nhiêu điều ?

A. 8

B. 7

C. 9

D. 10

Đáp án cuộc thi Ánh sáng soi đường 2021 – Tuần 1

Câu 1: Ai cho rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể nổ ra và giành thắng lợi ở một nước?

A. Hồ Chí Minh

B. V.I Lênin

C. Các Mác

D. Mao Trạch Đông

Câu 2: Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập hội liên hiệp thuộc địa vào năm nào, ở đâu?

A. Năm 1920, tại Luân Đôn

B. Năm 1921, tại Mát-cơ-va

C. Năm 1920, tại Quảng Châu

D. Năm 1921, tại Paris

Câu 3: Việt Nam chính thức thoát khỏi nhóm các quốc gia nước nghèo nhất trên thế giới và gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp vào năm nào?

A. 2008

B. 2009

C. 2010

D. 2011

Câu 4: Khái niệm nào dùng để chỉ tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình tạo nên sự vật?

A. Bản chất

B. Lượng

C. Chất

D. Nội dung

Câu 5: Hình thức cao nhất của biểu tượng là gì?

A. Suy luận

B. Sự tưởng tượng

C. Sự khái quát hóa

D. Sự suy luận

Câu 6: Có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệ kì đại hội XIII của Đảng

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6

Câu 7: Chiến thắng Ấp Bắc, Mỹ Tho diễn ra vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 17 – 1 – 1960

B. Ngày 20 – 1 – 1963

C. Ngày 2 – 1 – 1963

D. Ngày 18 – 1 – 1960

Câu 8: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra mục tiêu tiêu năng lượng tính trên bình quân của Việt Nam trong 5 năm là gì?

A. Giảm 2 – 3%

B. Giảm 2 – 2,5%

C. Giảm 3 – 4%

D. Giảm 1 – 1,5%

Câu 9: Bức thư cuối cùng của chủ tịch Hồ CHí Minh gửi Tổng Thống Mỹ được viết vào năm nào?

A. 1968

B. 1969

C. 1967

D. 1970

Câu 10: Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một gia đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó được gọi là gì

A. Mẫu thuẫn bên ngoài

B. Mẫu thuẫn chủ yếu

C. Mẫu thuẫn bên trong

D. Mẫu thuẫn thư yếu

Câu 11: Các nước nào dưới đây là thành lập Hội Sinh viên Việt Nam

A. 12 nước (Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, Hungary, Anh, Áo, Italia, Thái Lan, Singapore, Australia

B. 6 nước (Úc, Pháp, Bỉ, Hà Lan)

C. 9 nước (Mĩ, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Thái Lan, Malaisia

D. 5 nước (Pháp, Đan Mạch, Nga, Mĩ, Pháp)

Câu 12: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan là câu nói của nhà triết học nào?

A. C.Mác – Ph.Ăngghen

B. Ph.Ăngghen

C. V.I Lênin

D. C. Mác

Câu 13: Trường Đại học nào khởi xướng phong trào “Tam bất kỳ” tên ban đầu của phong trào “Ba sẵn sàng”

A. Trường Đại học Y Khoa Hà Nội

B. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

C. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

D. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

Câu 14: Tại sao sau khi vua Hàm Nghi bị bắt (1888) phong trào Cần Vương vẫn tiếp tục

A. Phong trào có các lãnh đạo khác thay thế

B. Cần Vương chỉ là danh nghĩa, tính chất yêu nước chống Pháp là chủ yếu

C. Vua Đồng Khánh lên ngôi, tiếp tục lãnh đạo phong trào

D. Được sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh

Câu 15: Theo quan điểm của Ph.Ăng ghen vận động có mấy hình thức cơ bản

A. 5 hình thức cơ bản

B. 2 hình thức cơ bản

C. 3 hình thức cơ bản

D. 4 hình thức cơ bản

Câu 16: Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh có tên gọi là gì

A. cứu quốc

B. giải phóng

C. dân chủ

D. phản đế

Câu 17: Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi?

A. Xanh xi mông

B. Tômát morơ

C. Rô bớt ôoen

D. Sáclơ Phuriê

Câu 18: Ai nói câu: Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại?

A. C.Mác

B. Ph.Ăngghen

C. Xtalin

D. C.Mác – Ph.Ăngghen

Câu 19: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, được tiến hành theo phương châm nào?

A. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển

B. Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ luật – Phát triển – Hội nhập

C. Dân chủ – Kỷ luật – Sáng tạo – Phát triển – Hội nhập

D. Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển – Hội nhập

Câu 20: Ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

A. Ngày 15 – 5 – 1941

B. Ngày 15 – 10 – 1945

C. Ngày 20 – 10 – 1978

D. Ngày 15 – 10 – 1956

Câu 21: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã đề ra mấy phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

A. 5 phương hướng

B. 8 phương hướng

C. 6 phương hướng

D. 7 phương hướng

Câu 22: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh động lực quyết định nhất của Chủ nghĩa Xã Hội là gì?

A. Sự hợp tác quốc tế

B. Nguồn tài nguyên đất đai

C. Cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có

D. Con người

Câu 23: Hồ Chí Minh đã nói ưu điểm lớn nhất của Chủ nghĩa Mác là gì?

A. Bản chất khoa học

B. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

C. Bản chất cách mạng

D. Phương pháp làm việc biện chứng

Câu 24: Bạn hãy cho biết chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam hiện nay là ai?

A. Đồng chí Lâm Phương Thanh

B. Đồng chí Lê Quốc Phong

C. Đồng chí Bùi Quang Huy

D. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

Câu 25: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa Xã hội Xô Viết

A. Do chiến tranh

B. Do nội chiến

C. Do chủ nghĩa dân tộc

D. Do sự chống phá của chủ nghĩa Đế quốc

Câu 26: Khi mới thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh có tên gọi là gì?

A. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

B. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

C. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

D. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam

Câu 27: Văn hóa Sa Huỳnh ở miền Trung Việt Nam được đặt theo tên một di chỉ khảo cổ học ngày nay thuộc địa phương nào?

A. Bình Định

B. Quảng Nam

C. Quảng Ngãi

D. Đà Nẵng

Câu 28: Ở nước ta, vùng nào có diện tích trồng cà phê lớn nhất?

A. Đông Nam Bộ

B. Duyên Hải Nam Trung Bộ

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Câu 29: Nhận thức lý tính được thực hiện thông qua mấy hình thức cơ bản?

A. Ba

B. Hai

C. Bốn

D. Một

Câu 30: Báo cáo chính trị đề ra và các báo cáo chuyên đề đã cụ thể hóa bao nhiêu định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 – 2030

A. 13 định hướng

B. 14 định hướng

C. 12 định hướng

D. 15 định hướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button