Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 4356/BYT-KHTC

Ngày 28/05/2021, Bộ Y Tế vừa ban hành Công văn 4356/BYT-KHTC hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Theo đó quy định, trường hợp đơn vị lấy mẫu phải gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị khác thực hiện, Bộ Y tế đề xuất tạm tính và đề nghị thanh toán BHYT theo cơ cấu như sau:

  • Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/ mẫu.
  • Mức giá thực hiện xét nghiệm: 616.200 đồng/ mẫu.

– Đối với mẫu gộp, Bộ Y tế tạm thời hướng dẫn như sau:

  • Mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm: 100. 000 đồng/ mẫu.
  • Mức giá việc thực hiện xét nghiệm bằng 634.000 đồng/ mẫu chia (:) cho số lần mẫu gộp.

Nội dung Công văn 4356/BYT-KHTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button