Công Thức

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)

Tài liệu tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ các kiến thức toán lớp 9 gồm cả đại và hình giúp các em dễ dàng ôn tập lại kiến thức

Phương trình (ax^{2}+bx+cleft ( aneq 0 right )) (1)

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt (Leftrightarrow Delta >0)

Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng dấu

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng dương

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)

Phương trình (1) có hai nghiệm cùng âm

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)

Phương trình (1) có hai nghiệm đối nhau

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)

Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)Tóm tắt kiến thức Toán lớp 9 (đầy đủ cả đại và hình)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button