Công Thức

công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

Hình lập phương là một trong những hình học 3D xuất hiện thường xuyên trong đời sống thường ngày. Sau đây sẽ là những khái niệm, tính chất, các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương. Bên cạnh đó còn mang đến những lưu ý khi tính toán vô cùng hữu ích. Cùng theo dõi nhé!

1. Khái niệm, tính chất hình lập phương

– Khái niệm

Hình lập phương là khối hình có 6 mặt, 8 đỉnh,12 cạnh, tất cả các mặt đều là hình vuông bằng nhau, các cạnh bằng nhau. Có thể hiểu hình lập phương là hình khối có chiều rộng, chiều dài và chiều cao đều bằng nhau.

Hình lập phương A

– Tính chất của hình lập phương

+ Có 6 mặt phẳng đối xứng, bằng nhau.

+ Có 12 cạnh bằng nhau.

+ Đường chéo của các mặt bên đều bằng nhau.

+ Đường chéo hình khối lập phương bằng nhau.

2. Công thức tính diện tích hình lập phương

– Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

Diện tích xung quanh hình lập phương bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với bốn.

Công thức tính diện tích xung quanh hình lập phương

Trong đó:

+ a: Là độ dài một cạnh.

+ S: Là diện tích xung quanh.

Hình lập phương có cạnh a = 8cm

Ví dụ: Cho hình lập phương A’B’C’D’.ABCD có độ dài một cạnh bằng 8cm. Hãy tính diện tích xung quanh của nó.

Áp dụng công thức. Ta có: S = 4 x a x a = 4 x 8 x 8 = 256 (cm2).

– Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Diện tích toàn phần hình lập phương bằng bình phương độ dài một cạnh nhân với 6.

S = 6. a2

Trong đó:

+ a: Là độ dài một cạnh.

+ S: Là diện tích toàn phần.

Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Ví dụ: Cho hình lập phương màu xanh có độ dài một cạnh bằng 10cm. Hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương.

Áp dụng công thức trên ta có S = 6 x 10 x 10 = 600 (cm2).

Hình lập phương có canh bằng 10cm

3. Công thức tính thể tích hình lập phương

– Khái niệm

Thể tích hình lập phương bằng lập phương độ dài một cạnh.

V = a3

Trong đó:

+ a: Là độ dài một cạnh.

+ V: Là thể tích.

Công thức tính thể tích hình lập phương

Ví dụ: Cho hình lập phương A’B’C’D’.ABCD có độ dài BB’ = 5cm. Hãy tính thể tích hình lập phương.

Áp dụng công thức ta có V = a x a x a = 5 x 5 x 5 = 125 (cm3).

Hình lập phương có cạnh bằng 5cm

4. Lưu ý khi làm bài tập hình lập phương

– Đơn vị thể tích tính theo khối (chẳng hạn như mét khối (m3)).

– Đơn vị diện tích tính theo đơn vị đo lường mũ 2 (chẳng hạn như mét vuông (m2)).

Một số sản phẩm máy tính cầm tay đang kinh doanh tại Thế Giới Di Động

Hy vọng bài viết sẽ mang đến những kiến thức bổ ích. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button