Tải MẫuThủ tục hành chính

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND là mẫu chương trình của ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Chương trình nêu rõ thông tin của ứng cử viên, lời hứa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ứng cử viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tại đây.

 • Bài phát biểu tiếp xúc cử tri hay nhất
 • Lời hứa của ứng cử viên hội đồng nhân dân xã
 • Bài phát biểu của ứng cử viên

1. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 1


Họ và tên: …………..

Sinh năm: …………

Quê quán: ……………..

Thường trú: ………………………

Chức vụ: …………….

Ứng cử: Đại biểu HĐND……………….

Được sự giới thiệu của UBMTTQ tỉnh, tôi vinh dự và phấn khởi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 10, huyện ……….. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quê nhà, có điều kiện hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, Hội Nông dân với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Với trách nhiệm của mình, trước hết chúng tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện mốt số cơ chế chính sách của tỉnh để báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của hội viên, nông dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, Là người đứng đầu tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân của tỉnh, lại xuất thân từ nông nghiệp, nông thôn, nông dân tôi luôn thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của nông nghiệp, nông dân. Luôn suy nghĩ làm gì, làm như thế nào để góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người nông dân?

– Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Hội chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với các ban ngành, nhất là các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đó là, tranh thủ TW Hội, phối hợp các ngân hàng mở rộng các nguồn vốn, chỉ đạo tăng cường bổ sung quỹ HTND các cấp cho nông dân có nhu cầu vay; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động dịch vụ nhất là cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học đảm bảo chất lượng phục vụ cho nông dân sản xuất để góp phần khắc phục tình trạng mua phân bón giả, kém chất lượng; thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh – đây đang là vấn đề nhức nhối trong nhân dân. Khoa học công nghệ là một trong những yếu tố trụ cột then chốt để nông nghiệp phát triển nhất là trong thời kỳ hội nhập. Tôi cùng tập thể lãnh đạo Hội chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp các ngành tổ chức hướng dẫn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho nông dân. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho nông dân; phối hợp tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực phối hợp nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với dạy nghề nông nghiệp. Đây là những vấn đề nông dân đang rất cần và còn nhiều khó khăn, bức xúc.

Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học – kỹ thuật, việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhất là đối với hộ nghèo.

– Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; từng bước khắc phục tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, xây dựng các trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh sản xuất lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, và nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ câu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; tham mưu cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã còn lại xây dựng nông thôn mới nhất là các xã khó khăn; quan tâm đến các đối tượng diện gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nâng cao mức sống.

Thứ 4, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là người con quê hương, tôi luôn nghĩ về quê hương, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.

2. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 2


Họ và tên: …………..

Sinh năm: …………

Quê quán: ……………..

Thường trú: ………………………

Chức vụ: …………….

Ứng cử: Đại biểu HĐND……………….

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu là đồng chí lãnh đạo đại diện cho UBMTTQ tỉnh tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa ……, nhiệm kỳ ………………. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HDND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trước hết là người con quê hương …………., được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương …………. chúng ta nói chung và các xã miền thượng huyện …………., trong đó có xã tôi nói riêng ngày càng giầu mạnh.

Hiện nay, các xã miền thượng của huyện …………. là các xã thuần nông, thu ngân sách còn eo hẹp, đời sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả, xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, nước sạch nông thôn, kết cấu hạ tầng còn rất khó khăn nhất là về giao thông nông thôn, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập chưa tương xứng; đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của tỉnh.

Song tôi thấy cần tích cực cùng với Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:

 1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
 2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.
 3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.
 4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
 5. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ Mặt trận là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân./.

3. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 3


Họ và tên: …………………

Sinh ngày: …………….

Quê quán: ……………..

Thường trú: …………………

Chức vụ hiện nay: ……………..

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh …………Khóa ……….., nhiệm kỳ …………

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ……….. đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử HĐND tỉnh khoá …… nhiệm kỳ ………….., tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự gắn với trách nhiệm nặng nề bởi nếu được trúng cử tôi sẽ tham gia là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ thứ 2, trách nhiệm vì trong thời kỳ hội nhập quốc tế, CNH-HĐH đất nước đòi hỏi mỗi người đại biểu HĐND phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hăng hái, tìm hiểu đời sống nhân dân để thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá ………, nhiệm kỳ ………….., tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

+ Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh.

+ Tôi sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

+ Tôi sẽ cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vất có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh.

+ Đối với mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

+ Đối với địa bàn nơi ứng cử: Tôi sẽ nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương và trong phạm vi khả năng của minh, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng quê hương ………… ngày càng phát triển.

+ Trên cương vị là cán bộ chủ chốt của Tỉnh đoàn tôi luôn đặt quyết tâm nếu được trúng cử tôi phải trở thành người đại diện xứng đáng của thế hệ trẻ tỉnh ……….. trên các diễn đàn của HĐND tỉnh. Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh các cơ quan chức năng xây dựng triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển thanh niên, từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên. Đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, dậy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên giúp thanh niên vay vốn và hỗ trợ về tri thức, nguồn lực để thanh niên có điều kiện khởi nghiệp lập nghiệp trên chính quê hương mình, tổ chức các hoạt động đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

+ Tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn ………… tập trung vận động và tổ chức chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên bằng nhiều nội dung và phương thức phù hợp.

+ Tổ chức các phong trào tình nguyện về cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã hội để tri ân những người có công với cách mạng, những thương bệnh binh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký đảm nhận những việc khó, việc mới, những công trình, phần việc thanh niên như: vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tình nghĩa, khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho những gia đình khó khăn… để mỗi việc làm của thanh niên là những viên gạch hồng góp phần xây dựng quê hương ………… ngày càng phát triển./.

4. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 4


Họ và tên: ………

Sinh ngày: ………….

Quê quán: ………………..

Thường trú: …………………..

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ………, huyện …………, tỉnh ………..

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh ………… Khóa ……, nhiệm kỳ………….

Tôi hiện đang giữ chức vụ bí thư Đảng uỷ – chủ tịch HĐND xã ………, là đại biểu HĐND tỉnh ………… khoá ….nhiệm kỳ …………

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ………… khoá ………, nhiệm kỳ …………. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được UBMTTQ phân bổ giới thiệu tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ………… khoá ……… nhiệm kỳ ………….

Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri.

Như chúng ta đã biết ………… là một tỉnh đồng bằng sông Hồng, có vị trí thuận lợi cho giao thông đường thuỷ, đường bộ và đường sắt. Nhân dân ………… có tinh thần đoàn kết xây dựng ………… thành tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ….đề ra. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp ………… theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn …….. theo tinh thần nghị quyết số ….ngày ………..của BCH Đảng bộ tỉnh ……….. Với sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp sau khi thực hiện chủ trương DĐĐT đất nông nghiệp tạo ra ô thửa lớn, chú trọng đến hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chuyển đổi diện tích từ cấy lúa sang trồng các cây hoa mầu có giá trị kinh tế cao, đưa giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích gieo trồng cao, phấn đấu đến năm ………….. đạt tỉnh NTM.

Với sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh đã chú trọng xây dựng , mở rộng và lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh có bước tiến vượt bậc, năm ……..được xếp thứ ……….. tỉnh thành. Đối với các làng nghề truyền thống được phát triển mạnh như đúc Tống Xá, đồ gỗ La Xuyên, mây tre đan nứa ghép Sơn Mài Cát Đằng – ………, may Vĩnh Trị. Đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, giúp cho người dân có đời sống ổn định hơn và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Về văn hoá – xã hội, quan tâm đào tạo cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị, tạo nguồn cán bộ nữ thời gian tới đáp ứng mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Về giáo dục luôn được các cấp, các ngành và toàn thể xã hội quan tâm, những năm qua sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà luôn là địa phương dẫn đầu toàn quốc. Mở rộng các hoạt động du lịch như khu di tích lịch sử đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, du lịch biển. Quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em, các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đã giảm đi rõ rệt. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được bồi dưỡng kiến thức truyền thông dân số KHHGĐ, đảm bảo sức khoẻ cho chị em trong độ tuổi sinh sản.

Vấn đề hôm nay cử tri đang quan tâm nhất đó là tình hình biến đổi khí hậu do tác động của hiện tượng Enninô, hạn hán kéo dài, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp chưa ổn định ( phân bón, thuốc trừ sâu, lúa giống….) chưa đảm bảo chất lượng. Vấn đề vệ sinh ATTP đang được các cấp, các ngành quan tâm xử lý như các chất cấm trong chăn nuôi, chất bảo quản thực phẩm, chất tăng trưởng cây trồng ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Việc sản xuất nông nghiệp sau DĐĐT tuy đã tạo ra ô thửa lớn xong vẫn còn nhỏ lẻ chưa tạo ra được cánh đồng mẫu lớn để sản xuất theo hướng hàng hoá, giá cả nông sản còn thấp vì chất lượng sản phẩm kém. Khi nghề phụ phát triển kéo theo nạn ô nhiễm môi trường như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, bụi mùi, tiếng ồn, rác thải sinh hoạt làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lớp tập huấn cho phụ nữ về kỹ năng chăn nuôi trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để giảm ngày công lao động. Tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi xuất ưu đãi để chị em phát triển kinh tế giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Cải thiện môi trường làng nghề, xây dựng NTM, xây dựng và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững./.

5. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 5


Tôi tên …………, sinh năm …………, chức vụ hiện nay là ……………, với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND xã …………… khóa X, nhiệm kỳ ……… như sau:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được luật tổ chức HĐND và UBND quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

– Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: giađình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dụctrẻ em.

– Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

– Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

– Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế – xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND là mẫu chương trình của ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Chương trình nêu rõ thông tin của ứng cử viên, lời hứa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của ứng cử viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về chương trình hành động của ứng cử viên HĐND tại đây.

 • Bài phát biểu tiếp xúc cử tri hay nhất
 • Lời hứa của ứng cử viên hội đồng nhân dân xã
 • Bài phát biểu của ứng cử viên

1. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 1


Họ và tên: …………..

Sinh năm: …………

Quê quán: ……………..

Thường trú: ………………………

Chức vụ: …………….

Ứng cử: Đại biểu HĐND……………….

Được sự giới thiệu của UBMTTQ tỉnh, tôi vinh dự và phấn khởi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 10, huyện ……….. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quê nhà, có điều kiện hơn đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

Thứ nhất, nhiệm vụ đầu tiên tôi xác định là gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; lắng nghe, thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp thu, phản ánh trung thực với HĐND, mạnh dạn đề đạt các ý kiến tại các diễn đàn kỳ họp về những vấn đề cử tri quan tâm, đề đạt với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri theo trách nhiệm giám sát của người đại biểu HĐND.

Thứ hai, Hội Nông dân với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Với trách nhiệm của mình, trước hết chúng tôi sẽ thường xuyên nắm bắt thực trạng tình hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân; những băn khoăn, trăn trở, bức xúc của nông dân; những vấn đề bất cập hoặc chưa phù hợp trong thực hiện mốt số cơ chế chính sách của tỉnh để báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND – UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội thường xuyên quan tâm tới quyền, lợi ích của hội viên, nông dân, nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan hữu quan các cấp khi phát hiện biểu hiện vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thứ ba, Là người đứng đầu tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân của tỉnh, lại xuất thân từ nông nghiệp, nông thôn, nông dân tôi luôn thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của nông nghiệp, nông dân. Luôn suy nghĩ làm gì, làm như thế nào để góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người nông dân?

– Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Hội chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp với các ban ngành, nhất là các doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đó là, tranh thủ TW Hội, phối hợp các ngân hàng mở rộng các nguồn vốn, chỉ đạo tăng cường bổ sung quỹ HTND các cấp cho nông dân có nhu cầu vay; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ tổ chức các hoạt động dịch vụ nhất là cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học đảm bảo chất lượng phục vụ cho nông dân sản xuất để góp phần khắc phục tình trạng mua phân bón giả, kém chất lượng; thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh – đây đang là vấn đề nhức nhối trong nhân dân. Khoa học công nghệ là một trong những yếu tố trụ cột then chốt để nông nghiệp phát triển nhất là trong thời kỳ hội nhập. Tôi cùng tập thể lãnh đạo Hội chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp các ngành tổ chức hướng dẫn, tập huấn, ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất cho nông dân. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho nông dân; phối hợp tìm giải pháp đầu ra cho nông sản, làm cầu nối để các doanh nghiệp có năng lực phối hợp nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với dạy nghề nông nghiệp. Đây là những vấn đề nông dân đang rất cần và còn nhiều khó khăn, bức xúc.

Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, tương trợ giúp nhau về giống, vốn, vật tư, khoa học – kỹ thuật, việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống nhất là đối với hộ nghèo.

– Đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tham gia tích cực vào xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; từng bước khắc phục tình trạng làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, xây dựng các trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh sản xuất lớn; ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, và nâng cao đời sống nông dân. Trong đó, tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch cơ câu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; tham mưu cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã còn lại xây dựng nông thôn mới nhất là các xã khó khăn; quan tâm đến các đối tượng diện gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nâng cao mức sống.

Thứ 4, đối với bản thân, tôi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Là người con quê hương, tôi luôn nghĩ về quê hương, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể cho xây dựng quê hương phát triển. Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các vị cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình./.

2. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 2


Họ và tên: …………..

Sinh năm: …………

Quê quán: ……………..

Thường trú: ………………………

Chức vụ: …………….

Ứng cử: Đại biểu HĐND……………….

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu là đồng chí lãnh đạo đại diện cho UBMTTQ tỉnh tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa ……, nhiệm kỳ ………………. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.

Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HDND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trước hết là người con quê hương …………., được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ của bà con, cô bác quê mình, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương …………. chúng ta nói chung và các xã miền thượng huyện …………., trong đó có xã tôi nói riêng ngày càng giầu mạnh.

Hiện nay, các xã miền thượng của huyện …………. là các xã thuần nông, thu ngân sách còn eo hẹp, đời sống, việc làm của bà con còn nhiều vất vả, xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, nước sạch nông thôn, kết cấu hạ tầng còn rất khó khăn nhất là về giao thông nông thôn, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập chưa tương xứng; đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của tỉnh.

Song tôi thấy cần tích cực cùng với Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các địa phương tích cực đề xuất, kiến nghị, tham mưu với tỉnh có cơ chế, chính sách quan tâm ưu tiên, hỗ trợ giúp đỡ các địa phương khó khăn vươn lên trong sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng thời, để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bản thân tôi thấy cần:

 1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của ĐB HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
 2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.
 3. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND tỉnh, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh.
 4. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.
 5. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ Mặt trận là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân./.

3. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 3


Họ và tên: …………………

Sinh ngày: …………….

Quê quán: ……………..

Thường trú: …………………

Chức vụ hiện nay: ……………..

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh …………Khóa ……….., nhiệm kỳ …………

Được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh ……….. đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử HĐND tỉnh khoá …… nhiệm kỳ ………….., tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự gắn với trách nhiệm nặng nề bởi nếu được trúng cử tôi sẽ tham gia là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ thứ 2, trách nhiệm vì trong thời kỳ hội nhập quốc tế, CNH-HĐH đất nước đòi hỏi mỗi người đại biểu HĐND phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của mình, hăng hái, tìm hiểu đời sống nhân dân để thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá ………, nhiệm kỳ ………….., tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc chủ yếu sau:

+ Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh.

+ Tôi sẽ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

+ Tôi sẽ cố gắng rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt, tập trung nghiên cứu các tài liệu, sắp xếp công việc một cách khoa học để tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vất có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp, tham gia thảo luận và giải đáp các vấn đề thuộc về nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu HĐND tỉnh.

+ Đối với mối liên hệ với cử tri nơi ứng cử tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, có kế hoạch tiếp xúc với cử tri trước, sau kỳ họp, chịu sự giám sát của cử tri, nghiêm túc lắng nghe để tìm hiểu, ghi nhận những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của cử tri để chuyển tải tới HĐND tỉnh, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình tôi sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị trong tỉnh bàn bạc thảo luận, tìm giải pháp giải quyết và báo cáo với cử tri về những kết quả đạt được.

+ Đối với địa bàn nơi ứng cử: Tôi sẽ nhiều thời gian đi thực tế để đưa tiếng nói của người dân đến HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích cho nhân dân, tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương và trong phạm vi khả năng của minh, tôi sẽ gắng một cách cao nhất để góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng quê hương ………… ngày càng phát triển.

+ Trên cương vị là cán bộ chủ chốt của Tỉnh đoàn tôi luôn đặt quyết tâm nếu được trúng cử tôi phải trở thành người đại diện xứng đáng của thế hệ trẻ tỉnh ……….. trên các diễn đàn của HĐND tỉnh. Tôi sẽ đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh các cơ quan chức năng xây dựng triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển thanh niên, từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay trong công tác tập hợp và đoàn kết thanh niên. Đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, dậy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên giúp thanh niên vay vốn và hỗ trợ về tri thức, nguồn lực để thanh niên có điều kiện khởi nghiệp lập nghiệp trên chính quê hương mình, tổ chức các hoạt động đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới.

+ Tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn ………… tập trung vận động và tổ chức chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên bằng nhiều nội dung và phương thức phù hợp.

+ Tổ chức các phong trào tình nguyện về cuộc sống cộng đồng vì an sinh xã hội để tri ân những người có công với cách mạng, những thương bệnh binh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đăng ký đảm nhận những việc khó, việc mới, những công trình, phần việc thanh niên như: vệ sinh môi trường, xây dựng nhà tình nghĩa, khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho những gia đình khó khăn… để mỗi việc làm của thanh niên là những viên gạch hồng góp phần xây dựng quê hương ………… ngày càng phát triển./.

4. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 4


Họ và tên: ………

Sinh ngày: ………….

Quê quán: ………………..

Thường trú: …………………..

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ………, huyện …………, tỉnh ………..

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh ………… Khóa ……, nhiệm kỳ………….

Tôi hiện đang giữ chức vụ bí thư Đảng uỷ – chủ tịch HĐND xã ………, là đại biểu HĐND tỉnh ………… khoá ….nhiệm kỳ …………

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ………… khoá ………, nhiệm kỳ …………. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại điện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu HĐND đối chiếu với thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn được UBMTTQ phân bổ giới thiệu tôi mạnh dạn ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh ………… khoá ……… nhiệm kỳ ………….

Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri.

Như chúng ta đã biết ………… là một tỉnh đồng bằng sông Hồng, có vị trí thuận lợi cho giao thông đường thuỷ, đường bộ và đường sắt. Nhân dân ………… có tinh thần đoàn kết xây dựng ………… thành tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ ….đề ra. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp ………… theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn …….. theo tinh thần nghị quyết số ….ngày ………..của BCH Đảng bộ tỉnh ……….. Với sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp sau khi thực hiện chủ trương DĐĐT đất nông nghiệp tạo ra ô thửa lớn, chú trọng đến hướng sản xuất hàng hoá có chất lượng cao. Trong những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chú trọng chuyển đổi diện tích từ cấy lúa sang trồng các cây hoa mầu có giá trị kinh tế cao, đưa giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích gieo trồng cao, phấn đấu đến năm ………….. đạt tỉnh NTM.

Với sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tỉnh đã chú trọng xây dựng , mở rộng và lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh có bước tiến vượt bậc, năm ……..được xếp thứ ……….. tỉnh thành. Đối với các làng nghề truyền thống được phát triển mạnh như đúc Tống Xá, đồ gỗ La Xuyên, mây tre đan nứa ghép Sơn Mài Cát Đằng – ………, may Vĩnh Trị. Đã tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, giúp cho người dân có đời sống ổn định hơn và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Về văn hoá – xã hội, quan tâm đào tạo cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị, tạo nguồn cán bộ nữ thời gian tới đáp ứng mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Về giáo dục luôn được các cấp, các ngành và toàn thể xã hội quan tâm, những năm qua sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà luôn là địa phương dẫn đầu toàn quốc. Mở rộng các hoạt động du lịch như khu di tích lịch sử đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, du lịch biển. Quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em, các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đã giảm đi rõ rệt. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được bồi dưỡng kiến thức truyền thông dân số KHHGĐ, đảm bảo sức khoẻ cho chị em trong độ tuổi sinh sản.

Vấn đề hôm nay cử tri đang quan tâm nhất đó là tình hình biến đổi khí hậu do tác động của hiện tượng Enninô, hạn hán kéo dài, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Giá đầu vào cho sản xuất nông nghiệp chưa ổn định ( phân bón, thuốc trừ sâu, lúa giống….) chưa đảm bảo chất lượng. Vấn đề vệ sinh ATTP đang được các cấp, các ngành quan tâm xử lý như các chất cấm trong chăn nuôi, chất bảo quản thực phẩm, chất tăng trưởng cây trồng ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Việc sản xuất nông nghiệp sau DĐĐT tuy đã tạo ra ô thửa lớn xong vẫn còn nhỏ lẻ chưa tạo ra được cánh đồng mẫu lớn để sản xuất theo hướng hàng hoá, giá cả nông sản còn thấp vì chất lượng sản phẩm kém. Khi nghề phụ phát triển kéo theo nạn ô nhiễm môi trường như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, bụi mùi, tiếng ồn, rác thải sinh hoạt làm ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết. Trên cơ sở đó HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời khẳng thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND tỉnh tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng cử tri đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Tham mưu với cấp có thẩm quyền mở các lớp tập huấn cho phụ nữ về kỹ năng chăn nuôi trồng trọt, áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để giảm ngày công lao động. Tạo nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách với lãi xuất ưu đãi để chị em phát triển kinh tế giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Cải thiện môi trường làng nghề, xây dựng NTM, xây dựng và phát triển công nghiệp theo hướng bền vững./.

5. Chương trình hành động của ứng cử viên HĐND số 5


Tôi tên …………, sinh năm …………, chức vụ hiện nay là ……………, với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi trước bà con cử tri, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND xã …………… khóa X, nhiệm kỳ ……… như sau:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND được luật tổ chức HĐND và UBND quy định, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

– Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

– Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: giađình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dụctrẻ em.

– Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

– Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

– Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế – xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu. Cuối cùng tôi xin chúc bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button