Học TậpTài Liệu

Cho dãy số 6, 24, 60, 120, … Số tiếp theo là?

Cho dãy số 6, 24, 60, 120, … Số tiếp theo là? Dạng toán điền số theo quy luật không còn xa lạ với các bạn học sinh tuy nhiên mỗi dãy số mới lại mang quy luật mới. Chính vì thế mà dạng toán này không gây cảm giác nhàm chán cho các bạn học sinh. Cùng Điện Ảnh 24G tìm số tiếp theo của dãy 6, 24, 60, 120, … nhé.

1. Cho dãy số 6, 24, 60, 120, … Số tiếp theo là?


Muốn tìm được số tiếp theo của dãy số 6, 24, 60, 120, … chúng ta phải xác định được quy luật của dãy số này.

Xét từng số, ta có:

6 = 1 x 2 x 3

24 = 2 x 3 x 4

60 = 3 x 4 x 5

120 = 4 x 5 x 6

=> Số tiếp theo của dãy số là: 5 x 6 x 7 = 210

Vậy số tiếp theo của dãy số 6, 24, 60, 120, … là 210

2. Bài toán điền số theo quy luật


Sau đây, Điện Ảnh 24G gửi đến bạn đọc một số bài toán tìm quy luật dãy số khác.

Bài 1: Tìm số thích hợp điền vào dấu ?: 1, 8, 27, ?, 125, 216

Ta có:

1 = 13

8 = 23

27 = 33

125 = 53

216 = 63

=> ? = 43 = 64

Vậy số thích hợp điền vào dấu ? là 64.

Bài 2:

Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4+ 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta rút ra được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của ba số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3: Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)…, …, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a) Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là : 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là : 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là : 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là : 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số này là: mỗi số hạng của dãy số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b) Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là : 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là : 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là : 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là : 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là : 1 x 11 = 11.

Bài 4: Điền tiếp vào chỗ trống trong dãy số dưới đây:

a) 13, 31, 24, 42, 35, 53, …., …., 57, 75

b) 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20, …., 68

a) Giải thích:

– 2 số liền nhau đổi các chữ số hàng đơn vị và hàng chục cho nhau.

– 2 số liền nhau chữ số hàng chục tuân theo quy luật: 1 – 3, 2 – 4, 3 – 5, 4 – 6. Suy ra số cần điền vào chỗ trống là 46, 64.

b) Giải thích:

Tổng 3 số liền nhau cộng lại thì bằng số tiếp theo

0 + 1 + 2 = 6

2 + 3 + 6 = 11

3 + 6 + 11 = 20

6 + 11 + 20 = 37.

Trên đây là lời giải của bài toán Cho dãy số 6, 24, 60, 120, … Số tiếp theo là?

Quy luật của dãy số được sáng tạo ngẫu nhiên, không chịu sự ràng buộc của quy luật nào. Do đó, các giáo viên có thể tự mình tạo ra những dãy số khác nhau cho học sinh của mình luyện tập. Các bạn học sinh cũng có thể tạo ra những dãy số để đánh đố nhau sau những giờ học căng thẳng

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

  • Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu?
  • Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?
  • Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?

Cho dãy số 6, 24, 60, 120, … Số tiếp theo là? Dạng toán điền số theo quy luật không còn xa lạ với các bạn học sinh tuy nhiên mỗi dãy số mới lại mang quy luật mới. Chính vì thế mà dạng toán này không gây cảm giác nhàm chán cho các bạn học sinh. Cùng Điện Ảnh 24G tìm số tiếp theo của dãy 6, 24, 60, 120, … nhé.

1. Cho dãy số 6, 24, 60, 120, … Số tiếp theo là?


Muốn tìm được số tiếp theo của dãy số 6, 24, 60, 120, … chúng ta phải xác định được quy luật của dãy số này.

Xét từng số, ta có:

6 = 1 x 2 x 3

24 = 2 x 3 x 4

60 = 3 x 4 x 5

120 = 4 x 5 x 6

=> Số tiếp theo của dãy số là: 5 x 6 x 7 = 210

Vậy số tiếp theo của dãy số 6, 24, 60, 120, … là 210

2. Bài toán điền số theo quy luật


Sau đây, Điện Ảnh 24G gửi đến bạn đọc một số bài toán tìm quy luật dãy số khác.

Bài 1: Tìm số thích hợp điền vào dấu ?: 1, 8, 27, ?, 125, 216

Ta có:

1 = 13

8 = 23

27 = 33

125 = 53

216 = 63

=> ? = 43 = 64

Vậy số thích hợp điền vào dấu ? là 64.

Bài 2:

Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy: 8 = 1 + 3 + 4 27 = 4+ 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

Từ đó ta rút ra được quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 4) bằng tổng của ba số hạng đứng liền trước nó.

Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 3: Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)…, …, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a) Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là : 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là : 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là : 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là : 128 = 64 x 2

……………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số này là: mỗi số hạng của dãy số gấp đôi số hạng đứng liền trước đó.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b) Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là : 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là : 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là : 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là : 77 = 11 x 7

…………………………..

Từ đó ta suy luận ra quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là : 1 x 11 = 11.

Bài 4: Điền tiếp vào chỗ trống trong dãy số dưới đây:

a) 13, 31, 24, 42, 35, 53, …., …., 57, 75

b) 0, 1, 2, 3, 6, 11, 20, …., 68

a) Giải thích:

– 2 số liền nhau đổi các chữ số hàng đơn vị và hàng chục cho nhau.

– 2 số liền nhau chữ số hàng chục tuân theo quy luật: 1 – 3, 2 – 4, 3 – 5, 4 – 6. Suy ra số cần điền vào chỗ trống là 46, 64.

b) Giải thích:

Tổng 3 số liền nhau cộng lại thì bằng số tiếp theo

0 + 1 + 2 = 6

2 + 3 + 6 = 11

3 + 6 + 11 = 20

6 + 11 + 20 = 37.

Trên đây là lời giải của bài toán Cho dãy số 6, 24, 60, 120, … Số tiếp theo là?

Quy luật của dãy số được sáng tạo ngẫu nhiên, không chịu sự ràng buộc của quy luật nào. Do đó, các giáo viên có thể tự mình tạo ra những dãy số khác nhau cho học sinh của mình luyện tập. Các bạn học sinh cũng có thể tạo ra những dãy số để đánh đố nhau sau những giờ học căng thẳng

Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

  • Nếu 19 = 18, 45 = 25, 66 = 42, 38 = 32 thì 84 bằng bao nhiêu?
  • Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?
  • Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button