Học TậpLớp 3

Chính tả bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52

Chính tả bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời, biết phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương.

Bên cạnh đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Ngày khai trường, Bài tập làm văn của Tuần 6 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 52

Câu 1

Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Cũng như tôi… đến hết)

Trả lời:

Cũng như tôi, mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

Câu 2

Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

nhà ngh…., đường ngoằn ng…., cười ngặt ngh, ng…. đầu

Trả lời:

nhà nghèo, đường ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu

Câu 3

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với chăm chỉ: ….
 • Trái nghĩa với gần: …..
 • (Nước) chảy mạnh và nhanh: ….

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với thuê: ….
 • Trái nghĩa với phạt: …..
 • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa: …..

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với chăm chỉ: siêng năng.
 • Trái nghĩa với gần: xa, xa xôi
 • (Nước) chảy mạnh và nhanh: chảy xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với thuê: mướn
 • Trái nghĩa với phạt: thưởng
 • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa: nướng

Chính tả bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời, biết phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương.

Bên cạnh đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Ngày khai trường, Bài tập làm văn của Tuần 6 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 52

Câu 1

Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Cũng như tôi… đến hết)

Trả lời:

Cũng như tôi, mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

Câu 2

Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

nhà ngh…., đường ngoằn ng…., cười ngặt ngh, ng…. đầu

Trả lời:

nhà nghèo, đường ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu

Câu 3

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với chăm chỉ: ….
 • Trái nghĩa với gần: …..
 • (Nước) chảy mạnh và nhanh: ….

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với thuê: ….
 • Trái nghĩa với phạt: …..
 • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa: …..

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với chăm chỉ: siêng năng.
 • Trái nghĩa với gần: xa, xa xôi
 • (Nước) chảy mạnh và nhanh: chảy xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

 • Cùng nghĩa với thuê: mướn
 • Trái nghĩa với phạt: thưởng
 • Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa: nướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button