Học TậpLớp 3

Chính tả bài Bài tập làm văn trang 48

Chính tả bài Bài tập làm văn trang 48 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời, biết phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã.

Bên cạnh đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Ngày khai trường, Nhớ lại buổi đầu đi học của Tuần 6 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 48

Câu 1

Nghe – viết:

Bài tập làm văn

Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn.

Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) (kheo, khoeo): ….. chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo ……

c) (nghéo, ngoéo): …. tay

Trả lời:

a) (kheo, khoeo): khoeo chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo

c) (nghéo, ngoéo): ngoéo tay

Câu 3

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Giàu đôi con mắt, đôi tay
Tayiêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, choáng mà tin cuộc đời.

XUÂN DIỆU

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Tôi lại nhìn đôi mắt tre thơ
quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên
anh trời, xanh cua nhưng ước mơ …

TỐ HỮU

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Giàu đôi con mắt, đôi tay
Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những ước mơ …

Chính tả bài Bài tập làm văn trang 48 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời, biết phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã.

Bên cạnh đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Ngày khai trường, Nhớ lại buổi đầu đi học của Tuần 6 Tiếng Việt lớp 3 tập 1. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Điện Ảnh 24G:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 48

Câu 1

Nghe – viết:

Bài tập làm văn

Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn.

Câu 2

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) (kheo, khoeo): ….. chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo ……

c) (nghéo, ngoéo): …. tay

Trả lời:

a) (kheo, khoeo): khoeo chân

b) (khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo

c) (nghéo, ngoéo): ngoéo tay

Câu 3

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Giàu đôi con mắt, đôi tay
Tayiêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, choáng mà tin cuộc đời.

XUÂN DIỆU

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Tôi lại nhìn đôi mắt tre thơ
quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biên
anh trời, xanh cua nhưng ước mơ …

TỐ HỮU

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Giàu đôi con mắt, đôi tay
Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm
Hai con mắt mở, ta nhìn
Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những ước mơ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button