Thủ Thuật

Cách tính Thuế thu nhập cá nhân 2021 trực tuyến

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tính theo tháng, nhưng quyết toán theo năm. Nếu các bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2019 cho những hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, từ 3 tháng trở lên và cá nhân không cư trú như nào thì có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Tính Thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Thu nhập tháng Công thức tính
Dưới 5 triệu TN x 5%
Từ 5 đến 10 triệu TN x 10% – 0.25tr
Từ 10 đến 18 triệu TN x 15% – 0.75tr
Từ 18 đến 32 triệu TN x 20% – 1.65tr
Từ 32 đến 52 triệu TN x 25% – 3.25tr
Từ 52 đến 80 triệu TN x 30% – 5.85tr
Trên 80 triệu TN x 35% – 9.85tr

Chi tiết cách tính thuế TNCN từ tiền lương

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Với những hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC). Cụ thể như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng TNCN – Các khoản giảm trừ.
  • Thu nhập chịu thuế: Là tổng TNCN nhận được không bao gồm Tiền ăn giữa ca, ăn trưa; Phụ cấp điện thoại; Phụ cấp trang phục, Tiền công tác phí; Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ; Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế TNCN.
  • Các khoản giảm trừ: Giảm trừ gia cảnh; Các khoản bảo hiểm bắt buộc; Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
 • Thuế suất: Tính theo cách 1 hoặc 2 của bảng sau:
Bậc Thu nhập tháng Cách tính thuế 1 Cách tính thuế 2
1 TN <= 5tr TN x 5% 5% TN
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% – 0.25tr 0.25tr + 10% TN trên 5
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% – 0.75tr 0.75tr + 15% TN trên 10
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% – 1.65tr 1.95tr + 20% TN trên 18
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% – 3.25tr 4.75tr + 25% TN trên 32
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% – 5.85tr 9.75tr + 30% TN trên 52
7 TN > 80tr TN x 35% – 9.85tr 18.15tr + 35% TN trên 80

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng dưới 3 tháng

Với những cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Ví dụ: Bạn lý hợp đồng có thời hạn 2 tháng, mỗi tháng thu nhập 3.000.000 và phụ cấp tiền ăn là 300.000. Trường hợp lao động thời vụ tiền ăn ca không được miễn giảm thuế TNCN thì tính như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (3.000.000 + 300.000) x 10% = 330.000

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

Đối với những cá nhân không cư trú sẽ tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x 20%

Nắm rõ những quy định trên sẽ giúp các bạn tính thuế thu nhập cá nhân thuận tiện hơn, tránh sai lầm không đáng có.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tính theo tháng, nhưng quyết toán theo năm. Nếu các bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2019 cho những hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng, từ 3 tháng trở lên và cá nhân không cư trú như nào thì có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Tính Thuế thu nhập cá nhân trực tuyến

Thu nhập tháng Công thức tính
Dưới 5 triệu TN x 5%
Từ 5 đến 10 triệu TN x 10% – 0.25tr
Từ 10 đến 18 triệu TN x 15% – 0.75tr
Từ 18 đến 32 triệu TN x 20% – 1.65tr
Từ 32 đến 52 triệu TN x 25% – 3.25tr
Từ 52 đến 80 triệu TN x 30% – 5.85tr
Trên 80 triệu TN x 35% – 9.85tr

Chi tiết cách tính thuế TNCN từ tiền lương

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Với những hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC). Cụ thể như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế TNCN = Tổng TNCN – Các khoản giảm trừ.
  • Thu nhập chịu thuế: Là tổng TNCN nhận được không bao gồm Tiền ăn giữa ca, ăn trưa; Phụ cấp điện thoại; Phụ cấp trang phục, Tiền công tác phí; Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ; Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế TNCN.
  • Các khoản giảm trừ: Giảm trừ gia cảnh; Các khoản bảo hiểm bắt buộc; Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
 • Thuế suất: Tính theo cách 1 hoặc 2 của bảng sau:
Bậc Thu nhập tháng Cách tính thuế 1 Cách tính thuế 2
1 TN <= 5tr TN x 5% 5% TN
2 5tr < TN <= 10tr TN x 10% – 0.25tr 0.25tr + 10% TN trên 5
3 10tr < TN <= 18tr TN x 15% – 0.75tr 0.75tr + 15% TN trên 10
4 18tr < TN <= 32tr TN x 20% – 1.65tr 1.95tr + 20% TN trên 18
5 32tr < TN <= 52tr TN x 25% – 3.25tr 4.75tr + 25% TN trên 32
6 52tr < TN <= 80tr TN x 30% – 5.85tr 9.75tr + 30% TN trên 52
7 TN > 80tr TN x 35% – 9.85tr 18.15tr + 35% TN trên 80

Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng dưới 3 tháng

Với những cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên phải khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Ví dụ: Bạn lý hợp đồng có thời hạn 2 tháng, mỗi tháng thu nhập 3.000.000 và phụ cấp tiền ăn là 300.000. Trường hợp lao động thời vụ tiền ăn ca không được miễn giảm thuế TNCN thì tính như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (3.000.000 + 300.000) x 10% = 330.000

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

Đối với những cá nhân không cư trú sẽ tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x 20%

Nắm rõ những quy định trên sẽ giúp các bạn tính thuế thu nhập cá nhân thuận tiện hơn, tránh sai lầm không đáng có.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button