Biểu mẫuTài Liệu

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 được lập ra để cho các Đảng viên tự kiểm điểm lại quá trình làm việc, phấn đấu công tác của bản thân sau nửa năm thực hiện.

Việc tự nhận xét qua bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 sẽ giúp các Đảng viên nhìn nhận lại bản thân mình một cách nghiêm túc nhất. Từ đó, sẽ nỗ lực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2021. Chi tiết nội dung mẫu bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021

ĐẢNG BỘ ………………
ĐẢNG ỦY ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày… tháng… năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…
——————————–

Tên tôi là: ………………………………, ngày sinh: …/…/…..

Ngày vào Đảng: …/…/….., Ngày chính thức: …/…/…..

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể), đơn vị công tác: ……

Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………, Đảng bộ: …………

I. ƯU ĐIỂM

1. Tư tưởng chính trị

Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

2. Về tác phong, đạo đức lối sống.

Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trung thực trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu.

Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình,

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bản thân được phân công là giáo viên dạy chuyên trách nên thường xuyên nghiên cứu sách báo, tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, học tập các lớp học về chuyên môn nghiệp vụ… Qua đó bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Về ý thức tổ chức kỉ luật và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức.

Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Pháp luật của nhà nước, các chủ trương của Tỉnh uỷ về phòng chống ma tuý.

Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.

Bản thân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong chi bộ. Trong chi tiêu rất tiết kiệm, không xa hoa lảng phí, không làm ăn phi pháp, luôn làm đúng theo lời Bác dạy.

II. KHUYẾT ĐIỂM

  • Trong công tác giảng dạy, bản thân đôi lúc còn hơi nóng tính.
  • Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 được lập ra để cho các Đảng viên tự kiểm điểm lại quá trình làm việc, phấn đấu công tác của bản thân sau nửa năm thực hiện.

Việc tự nhận xét qua bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021 sẽ giúp các Đảng viên nhìn nhận lại bản thân mình một cách nghiêm túc nhất. Từ đó, sẽ nỗ lực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2021. Chi tiết nội dung mẫu bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Bản kiểm điểm Đảng viên 6 tháng đầu năm 2021

ĐẢNG BỘ ………………
ĐẢNG ỦY ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……, ngày… tháng… năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 20…
——————————–

Tên tôi là: ………………………………, ngày sinh: …/…/…..

Ngày vào Đảng: …/…/….., Ngày chính thức: …/…/…..

Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể), đơn vị công tác: ……

Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………, Đảng bộ: …………

I. ƯU ĐIỂM

1. Tư tưởng chính trị

Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, luôn chấp hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại và diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

2. Về tác phong, đạo đức lối sống.

Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm, trung thực trước Đảng. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu.

Luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, nêu cao công tác phê bình và tự phê bình,

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bản thân được phân công là giáo viên dạy chuyên trách nên thường xuyên nghiên cứu sách báo, tài liệu, dự giờ đồng nghiệp, học tập các lớp học về chuyên môn nghiệp vụ… Qua đó bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Về ý thức tổ chức kỉ luật và thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công của tổ chức.

Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Pháp luật của nhà nước, các chủ trương của Tỉnh uỷ về phòng chống ma tuý.

Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.

Bản thân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong chi bộ. Trong chi tiêu rất tiết kiệm, không xa hoa lảng phí, không làm ăn phi pháp, luôn làm đúng theo lời Bác dạy.

II. KHUYẾT ĐIỂM

  • Trong công tác giảng dạy, bản thân đôi lúc còn hơi nóng tính.
  • Chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến trong cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá của bản thân trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ. Kính mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button